28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Varnsdorf, Červený kostel

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:00 - 18:30
Komentovaná prohlídka kostela (studenti Gymnázia Varnsdorf)
18:30 - 19:30
Africké pohádky aneb Pavoučí píseň
Poetické pásmo pěti bajek z rovníkové Afriky. V pralese, v savaně, na břehu jezera, v lidských příbytcích, všude probíhá každodenní zápas o kus žvance, o to, kdo bude větší, silnější... nebo chytřejší.
19:30 - 20:00
Cti Hang - akustický koncert na hang drum
akustický koncert na Hang drum
20:00 - 20:30
Komentovaná prohlídka kostela - Josef Rybánský
20:30 - 21:30
Honza Holeček & Pavel Marcel - akustický kytarový koncert
22:00 - 22:30
Cti Hang - akustický koncert na hang drum
akustický koncert na hang drum

Informace o kostele

Tzv.Červený kostel je bývalým kostelem Německé evangelické církve, postaveným v novogotickém slohu ve Varnsdorfu. Jedná se o unikátní sakrální stavbu z glazurovaných cihel. Od roku 1958 je chráněna jako kulturní památka České republiky, nachází se však ve zdevastovaném stavu. Vlastníkem kostela od roku 2015 je Město Varnsdorf, které postupně kostel opravuje.

Historie:

Základní kámen ke stavbě kostela byl položen dne 16. května 1904. Projekt zpracoval architekt Woldemar Kandler (18661929) z Drážďan.

Kostel měl tři zvony: největší zvon byl opatřen nápisem: „Slovo Páně zůstává na věky“, prostřední, který vítal den a večer, „Modli se a pracuj“. Nejmenší měl připomínat, že jsem každý smrtelný a On je s námi „Jsem s Vámi po všechny dny až do skonání světa“. Zvony byly darem hornolužického spolku Gustava Adolfa, byly dovezeny dne 25. června 1905 a poprvé se rozezněly 28. června téhož roku.

Dne 3. prosince 1905 byl kostel vysvěcen a byl pojmenován „Kostel míru“. Při vysvěcení se poděkovalo Starokatolické církvi, císaři Josefu II. u jeho pomníku za náboženskou svobodu. Varhany byly vysvěceny dne 27. května 1906. Měly 21 rejstříků a 1300 píšťal.

V nezměněné podobě se kostel dočkal roku 1945. Po skončení druhé světové války byl konfiskovaný kostel předán do užívání Církvi československé bez řádných dokladů. Od šedesátých let 20. století kostel chátrá. V době normalizace nastal úplný úpadek kostela. Tajně byly odvezeny kostelní lavice, byly použity na stavbu chat v areálu Varnsdorfského rybníka.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube