10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Újezd u Brna, kostel sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 19:00
Mše svatá
19:00 - 19:15
Zahájení
Žalm 42 zazpívá Schola A capella
19:00 - 21:00
Tvoření s dětmi
Během programu v kostele budou moci děti tvořit v oratořce nad sakristií
19:15 - 19:30
Historie kostela
19:30 - 19:45
Anglické hymny
Hudební vstup uskupení Schola A Capella
19:45 - 20:00
Za dne ať Hospodin dává svou milost
Symbolika nových zpovědnic
20:00 - 20:15
Na vlnách baroka
Hudební vystoupení dětí ZUŠ Šlapanice (žáci R. Kozoně)
20:15 - 20:30
Slzy jsou jejich chléb
Mary´s Meals - jednoduché řešení hladu ve světě
20:30 - 20:45
Celou noc mu budu zpívat
Hudební vstup uskupení Schola A Capella
20:45 - 21:00
Komentovaná prohlídka kostela
21:00 - 21:15
Hudbou blíže k Bohu
Hudební vstup Anny Kozákové
21:15 - 21:30
Celou noc ho budu chválit Slovem I.
Čtení z Bible
21:30 - 22:00
Celou noc ho budu chválit písní
Hudební vystoupení sboru Magnificat
22:00 - 22:45
Celou noc ho budu chválit Slovem II.
Tichá chvíle – individuální modlitba a rozjímání v nočním chrámu
22:45 - 23:00
Závěrečná modlitba za Újezd u Brna a požehnání městu a jeho obyvatelům

Informace o kostele

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 19.09.2014)

Ne
8:00 celý rok, každý týden
11:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
St
18:00 celý rok, každý týden
18:00 celý rok, každý týden
So
8:00 celý rok, každý týden

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube