24.05.19
NOC KOSTELŮ

Znojmo-Louka, kostel sv. Václava

Program Noci kostelů 24. května 2019

17:00 - 17:45
Bohoslužba
18:00 - 22:00
Po stopách misionářů
Program nejen pro děti - přijďte se zábavnou formou seznámit s životem opata Šebestiána Freytága z Čepiroh
18:00 - 19:00
Koncert Znojemských žesťů a hudebníků z Louky
Chrám opět rozezvučí Znojemské žestě z presbytáře a příčná flétna s varhanami z kůru
19:00 - 19:30
Děti z Louky chválí Boha zpěvem
Kdo zpívá, dvakrát se modlí - loucké děti chválí Boha zpěvem
19:30 - 22:00
Musica Antiqua v kryptě
V kryptě v průběhu večera zazní barokní a renesanční hudba v podání souboru Musica Antiqua při HŠ YAMAHA Znojmo
20:00 - 21:00
Komentovaná prohlídka kostela s P. Marianem
Prohlédněte si kostel od románské krypty až po barokní krov s průvodcem P. Marianem Huskem
21:00 - 21:30
(Nejen) varhanní preludování
Během večera se vám na kůru představí hudebníci z Louky: příčná flétna - Lucie Hagenhoferová, trubka - Jan Kolář, varhany - Soňa Kružíková
21:30 - 22:00
Vstupte do světa královského nástroje
Poznejte naše historické varhany zblízka, vyzkoušejte, jak se na ně hraje.
22:00 - 22:30
Osm století louckého kláštera v kostce
Objevte pohnutou historii kostela jako centrální budovy premonstrátského kláštera v rámci úvodní přednášky k následné soukromé prohlídce
22:30 - 23:00
(Nejen) varhanní preludování
Během večera se vám na kůru představí hudebníci z Louky
23:00 - 23:30
Liturgia Horarum: Ad Completorium
Zpívaný latinský kompletář - modlitba před spaním při svíčkách v chórových lavicích

Celovečerní program:

Od krypty po věž
Odhalte tajemství našeho kostela při individuálních prohlídkách od románské krypty, přes kapli sv. Šebestiána, varhany, barokní krov a klenbu shora, až po věž se zvony...
Farnost Louka se představuje
Osobní popovídání s knězem, farníky... včetně malého občerstvení a v románské kryptě doušek (nejen) mešního vína
Život loucké farnosti
Výstava liturgických předmětů, informačních panelů k základním církevním pojmům a fotografií z dění ve farnosti v průběhu celého roku.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostlouka.cz

GPS: Loc: 48°50'28.861"N, 16°3'25.798"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Lucie Kosíková Weissová

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 24.05.2019)

Ne
8:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
St
18:00 celý rok, každý týden, ve farní kapli
18:30 ve školním roce, nepravidelně, 2× do měsíce, ve farní kapli

 

Původní románská kaple zde stávala snad již v polovině 11. stol. Při této kapli založil kníže Konrád Ota (od roku 1189 český kníže) se svou matkou Marií v roce 1190 premonstrátský klášter, který se stal jedním z nejvýznamnějších institucí na Moravě. Z původního opatského kostela, který byl románskou trojlodní basilikou, jsou v současnoti viditelné jen tři portály, spodní část půlkruhovité apsidy a prostorná románská krypta, rozdělená šesti pilíři na dvě lodi. Kostel sám nese prvky všech stavebních slohů až po sloh barokní. Za husitských válek byl spolu s klášterem v roce 1425 zničen, ale brzy zase obnoven. Při kostele se nacházejí zbytky křížové chodby z 2. poloviny 15. stol. Další úpravy se prováděly v 16. a 17. stol., z nichž je pozoruhodná renesanční kaple sv. Šebestiána v patře nad sakristií s oltářem z roku 1580. V dnešní podobě je kostel barokní stavba z 2. pol. 17. stol.

 

 

 

 

   

 

 

NOC KOSTELŮ V KOSTELE SV. VÁCLAVA VE ZNOJMĚ-LOUCE SE USKUTEČŇUJE ZA FINANČNÍ PODPORY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube