28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Znojmo-Louka, kostel sv. Václava

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:00 - 18:30
Varhanní preludování
18:00 - 22:00
Od krypty po věž
Odhalte tajemství našeho kostela při individuálních prohlídkách od románské krypty, přes kapli sv. Šebestiána, varhany, barokní krov a klenbu shora, až po věž se zvony...
18:00 - 22:00
Farnost Louka se představuje (aneb duše souzní i s dvoumetrovým odstupem :))
Osobní popovídání s knězem, farníky...
18:00 - 22:00
Život loucké farnosti
Výstava liturgických předmětů, informačních panelů k základním církevním pojmům a fotografií z dění ve farnosti v průběhu celého roku.
18:00 - 22:00
Hrajeme si na louce
Poznávací hra pro naše (nejen) malé návštěvníky kostela
18:30 - 19:30
Komentovaná prohlídka kostela/Přednáška
Prohlédněte si kostel od románské krypty až po barokní krov s průvodcem
19:30 - 20:00
Znojemské žestě
Chvíle individuální prohlídky Vám zpestří hudební doprovod Znojemských žesťů
20:00 - 20:30
Vstupte do světa královského nástroje
Poznejte naše historické varhany zblízka...
20:30 - 21:00
(Nejen) varhanní preludování
21:00 - 22:00
Komentovaná prohlídka kostela/Přednáška
Prohlédněte si kostel od románské krypty až po barokní krov s průvodcem
21:30 - 22:00
Varhanní preludování

Informace o kostele

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 12.04.2021)

Ne
8:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Út
18:00 celý rok, každý týden, ve farní kapli
St
18:00 celý rok, každý týden
So
18:00 nepravidelně, každý týden, s nedělní platností, za covid omezení

 

Původní románská kaple zde stávala snad již v polovině 11. stol. Při této kapli založil kníže Konrád Ota (od roku 1189 český kníže) se svou matkou Marií v roce 1190 premonstrátský klášter, který se stal jedním z nejvýznamnějších institucí na Moravě. Z původního opatského kostela, který byl románskou trojlodní basilikou, jsou v současnoti viditelné jen tři portály, spodní část půlkruhovité apsidy a prostorná románská krypta, rozdělená šesti pilíři na dvě lodi. Kostel sám nese prvky všech stavebních slohů až po sloh barokní. Za husitských válek byl spolu s klášterem v roce 1425 zničen, ale brzy zase obnoven. Při kostele se nacházejí zbytky křížové chodby z 2. poloviny 15. stol. Další úpravy se prováděly v 16. a 17. stol., z nichž je pozoruhodná renesanční kaple sv. Šebestiána v patře nad sakristií s oltářem z roku 1580. V dnešní podobě je kostel barokní stavba z 2. pol. 17. stol.

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Nejbližší Noc kostelů:

Znojmo, modlitebna Českobratrské církve evangelické – 1,3 km

Znojmo, modlitebna CASD – 2,0 km

Plenkovice, kostel sv. Vavřince – 10,1 km

Odhad vzdálenosti vzdušnou čarou.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube