07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Pečky, Jubilejní chrám Mistra Jana Husa

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

Adresa kostela: Husovo nám.

GPS: 50°5'15.962"N, 15°1'41.002"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Zdenka Hájková

Návaznost na dopravu:

Městem Pečky prochází hlavní železniční koridor Praha - Kolín. Výborná dostupnost zajištěna linkou S1 (zařazena do PID), jezdí v 60 min. intervalech.

Evangelický kostel v Pečkách byl postaven na místě staršího evangelického hřbitova v letech 1914–1916 k pětistému výročí upálení předního reformátora jako Jubilejní chrám Mistra Jana Husa podle projektu Oldřicha Lisky. Architekt v něm spojil formy dvou tehdy nejmodernějších směrů: vnějšek se znaky české moderny s unikátním vybavením interiéru v duchu kubismu. Stavba byla realizována za první světové války pracovníky místních továren a dílen i díky finančním prostředkům ze zahraničí, zejména krajanů z USA

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube