02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Praha 4 - Lhotka, kostel Panny Marie Královny míru

Program Noci kostelů 2. června 2023

16:10 - 1:00 Otevřeno, možnost návštěvy
15:00 - 15:45
Mše svatá
Vyprošujeme návštěvníkům letošní Noci kostelů dar víry v Pána Ježíše a hojnost Božího požehnání pro ně a jejich blízké
16:30 - 17:30
Zadáno pro děti: „Kdo je kdo v kostele“
Ministrant, kněz, kostelník, farář... kdo se v tom má vyznat?! Jak je mám poznat, když jsou všichni tak divně oblečení? A v čem jsou jiní a v čem stejní jako já?
17:00 - 23:00
Hovory v Betlémě
Možnost rozhovoru s duchovním pastýřem
17:30 - 20:30
Vzhůru k varhanám
Možnost prohlédnout si naše varhany s milým panem varhaníkem
17:45 - 17:50
Volání zvonů
Zvony Maria, Václav a Vojtěch zvou k návštěvě kostela.
18:00 - 18:45
Představení lhotecké křížové cesty od Karla Stádníka
Poutavé uvedení do jedinečné křížové cesty od akademického sochaře Karla Stádníka.
18:00 - 21:00
Z pastvin do paneláků. Nahlédnutí do kroniky sídlištní farnosti
Těší se na Vás zapálená kronikářka a podrobně vedená farní kronika.
19:00 - 20:00
Jak to vidí sestra Angelika
Sestra boromejka, moderátorka Českého rozhlasu, ošetřovatelka Václava Havla, vychovatelka v pasťáku... Sestra Angelika Pintířová ve lhoteckém křesla pro hosta
20:30 - 21:00
Kdo zpívá, dvakrát se modlí!
Koncert lhoteckého chrámového sboru.
21:00 - 22:00
"Naslouchejte a slyšte můj hlas."
Naslouchání Bibli a duchovní hudbě s P. Petrem
22:00 - 22:45
Představení lhotecké křížové cesty od Karla Stádníka
Poutavé uvedení do jedinečné křížové cesty od akademického sochaře Karla Stádníka.
23:00 - 23:30
V půlnoční hodinu... Modlitba se zpěvy
Modlitba se zpěvy za návštěvníky večera, za jejich prosby vložené do Pošty pro nebe.
23:30 - 01:00
After party - posezení pro nespavce
Pro ty, co se jim nebude chtít ještě domů. Čas se občerstvit a popovídat.

Celovečerní program:

Pošta do nebe - svěřme Bohu své prosby
Celý večer můžete dávat do připravené schránky své prosby. Svěříme je Pánu při noční modlitbě.

Informace o kostele

WWW: http://lhoteckafarnost.cz

Adresa kostela: Ve Lhotce 330/36

GPS: 50°1'13.524"N, 14°26'15.228"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Olga Hroudová

Návaznost na dopravu:

bus 121, 139, 150, 197 - zastávka Lhotka

 

Metro C stanice Kačerov → autobus č. 139, 150, 157 → (cca 7 min) zastávka Lhotka (kostel je přímo u zastávky).

Metro C stanice Budějovická → autobus č. 121 → (cca 13 min) zastávka Lhotka.

Metro B stanice Smíchovské nádraží → autobus č. 197 → (cca 18 min) zastávka Lhotka.

Černý Kůň → autobus č. 121 → (cca 11 min) zastávka Lhotka.

Kostel Panny Marie Královny míru byl vysvěcen v roce 1937. Je známý zvláště pro svou jedinečnou křížovou cestu od akademického sochaře Karla Stádníka. Presbytáři vévodí kopie sochy Panny Marie z mariánského sloupu, který stál až do svého stržení v roce 1918, a opět od roku 2020 stojí, na Staroměstském náměstí.

 

 

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube