24.05.19
NOC KOSTELŮ

Praha 1 - Nové Město, kostel sv. Vojtěcha

Program Noci kostelů 24. května 2019

17:30 - 18:15
Zahájení Noci kostelů (úvodní slovo, koncert staré hudby Allabreve)
Program bude upřesněn
18:10 - 18:30
Komentovaná prohlídka kostela
Stručný vhled od historie kostela.
18:30 - 19:00
Růženec
Modlitba Růžence.
19:00 - 19:55
Mše sv.
Mše sv. s varhanním doprovodem.
20:00 - 20:45
Varhanní hudební zastavení
Varhanní hudební zastavení (u varhan Adam Němec)
20:45 - 21:00
Padesátá léta v kostele sv. Vojtěcha
Prohlídka kostela s podrobnějším výkladem zaměřená na postav biskupa Kajetána Matouška
21:00 - 21:30
Malé hudební zastavení Krásné zpěvačky
Ansáml usilující o krásu duše, sbormistr Vladimír Hájínek Program: zpěvy Taizé, středověké duchovní písně, spirituály...
22:00 - 22:30
Noční požehnání
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní (modlitba za přítomné a potřeby) s požehnáním

Informace o kostele

WWW: http://farnostsvvojtech.websnadno.cz

Adresa kostela: Vojtěšská

GPS: 50°4'43.190"N, 14°24'54.889"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Benedikt Hudema

Návaznost na dopravu:

tram 6, 9, 17, 18, 22 - zastávka Národní divadlo

tram 14 - zastávka Myslíkova 

Původně románský kostel ze 13. století sv. Vojtěcha, s přilehlou farou a zvonici, je vzpomínkou, malebnou ukázkou dávné novomětské zástavby. Je starší než Nové Město, první písemná zmínka existuje roku 1318 a byl nejspíše od počátku farním kostelem osady, zvané Podzderazí, v níž sídlili převážně jircháři. První kostel byl menší než dnes. Krátce po založení Nového Města byla přistavěna dnešní hlavní loď. Fara u kostela  se zmiňuje v r. 1367, hřbitov v r. 1385 a farní škola v r. 1413. V druhé polovině 17. století byl kostel s farou barokně upraven a do dnešní doby se v kostele zachovaly barokní oltáře P. Marie Bolestné a v kapli sv. Kříže. V presbytáři je hlavní oltář z roku 1875, jehož obrazy se svatovojtěšskou tematikou namaloval Petr Maixner. 

Kromě staleté tradice víry, vyznávané na tomto místě, je kostelu a faře sv. Vojtěcha vlastní také tradice hudební. V letech 1861 až 1874, jako  regenschori působil Josef Foerster. Od sv. Vojtěcha odešel pak do svatovítské katedrály a jeho funkci u sv. Vojtěcha převzal jeho syn Josef Bohuslav. V letech 1874 až 1876 také zde působil jako varhaník, tehdy ještě neznámý Antonín Dvořák.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube