10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Dolní Bělá, kostel Povýšení sv. Kříže

Program Noci kostelů 10. června 2022

19:00 - 19:30
Povídání o historii kostela
19:30 - 20:00
Prohlídka zvonice a krovů
20:00 - 20:30
Prohlídka varhan s výkladem, možnost hraní
20:30 - 21:00
Ukázka skladeb na varhany a housle
21:00 - 21:30
Volná prohlídka
Možnost předčítat text z kazatelny, ochutnat mešní víno, zapálit si kadidlo nebo si jen tak prohlédnout prostory kostela.
21:30 - 22:00
Light4You
Možnost zapálit si svíčku, napsat modlitbu a zaposlouchat se do příjemné hudby v podmanivé atmosféře světla a tmy.

Informace o kostele

WWW: http://www.omifarnostizapad.cz

GPS: 49°53'41.942"N, 13°16'24.141"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Petr Dombek OMI

Farní kostel Povýšení svatého Kříže byl postaven roku 1822 na místě původního kostela obklopeného hřbitovem. Jde o jednolodní kostel s hranolovou věží. Presbytář je orientovaný na jih. Na kůru stojí varhany od pražského varhanáře Karla Schiffnera z roku 1876. V roce 2002 došlo k vymalování interiéru kostela a roku 2004-5 byla kompletně vyměněna střešní krytina. Nedělní bohoslužby: 8:00

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube