24.05.19
NOC KOSTELŮ

Kralovice, kostel sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 24. května 2019

18:00 - 18:10
Zahájení
18:00 - 20:30
Tombola - výdej cen
Výtěžek bude věnován na obnovu kostela. Každý los vyhrává.
18:10 - 18:15
Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže
Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže "Památky Kralovicka" - 3 dětské věkové kategorie
18:15 - 19:15
Vystoupení žáků Základní umělecké školy a Základní školy Kralovice
Poezie a hudební vystoupení.
19:00 - 20:30
Vinum ad gaudium: Prohlídka fary s ochutnávkou mešních vín
Prohlídka fary s průvodcem. Výklad o historii a současnosti objektu. Na závěr prohlídky ve sklepení ochutnávka mešních vín.
20:30 - 21:45
Koncert: Musica ad gaudium Plzeň
Soubor Musica ad gaudium z Plzně je interpretem renesanční a barokní hudby.
21:45 - 22:30
Ukončení Noci kostelů
Možnost individuální prohlídky kostela.

Informace o kostele

WWW: http://www.sweb.cz/farnost.kralovice

GPS: 49°58'44.788"N, 13°29'1.673"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jaromír Nový

...

První zmínky o farním kostele v Kralovicích pocházejí již z poloviny 13. století. Do současné podoby byl přestavěn v létech 1575–1581 tehdejším majitelem panství Floriánem Gryspekem. Starší stavbu připomíná jen zdivo presbytáře s trojbokým závěrem a opěrnými pilíři a spodní část věže, nepochybně však byla do nové stavby začleněna i podstatná část chrámové lodi. Její zdivo bylo rozšířeno venkovním směrem a odlehčeno slepými polokruhovými arkádami, v náznaku se opakujícími i v interiéru. K severozápadnímu rohu presbytáře se přimyká věž, z druhé strany pak boční kaple, pod níž se nalézá gryspekovská rodinná hrobka. Vnější fasáda kaple, věže a presbytáře je opatřena sgrafity, jejichž současná podoba je však výsledkem pozdějších oprav a neodpovídají sgrafitům původním. Vnější plášť lodi je vyzděn z tmavorudých pálených cihel a neomítnut, z pálených tvarovek jsou zhotoveny i profilované články včetně konstrukčních prvků hrotitých oken lodi. Hlavní vchod do kostela je západním průčelím s pěkným renesančním portálem. Hlavní oltář je barokní, dřevěný, asi ze druhé poloviny 17. století. Uprostřed oltáře je umístěno sousoší „Zvěstování P. Marie“, vynikající práce z počátku 16. století, přemístěné z kostela v Mariánské Týnici. Kvalitní varhany z roku 1689 pocházejí z kostela v Plasích. V kapli se nalézá další umělecká památka mimořádné hodnoty - dřevěný renesanční epitaf Floriána Gryspeka z roku 1593.

V roce 2014 byla v restaurované kapli Božského srdce Páně instalována stálá expozice rodu Gryspeků. Součástí prohlídky expozice je možnost nahlédnout do gryspekovské hrobky s nejstaršími mumiemi v České republice.

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube