12.06.2020
NOC KOSTELŮ

Divišov, kostel sv. Bartoloměje

Program Noci kostelů 12. června 2020

17:00 - 18:00
Tvořivá dílna A. Zavřelové na faře
18:00 - 19:00
Mše svatá
19:00 - 20:00
O divišovských zvonech
Přednáška na faře a promítání dokumentárního filmu o výrobě nových zvonů.
20:00 - 22:00
Prohlídka kostela s případným výkladem

Informace o kostele

GPS: 49°47'18.564"N, 14°52'32.844"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: ThDr. Miloslav Kněz

Návaznost na dopravu:

Sjezd z dálnice D1 na 41km, směr Praha - Brno.

Divišov, kostel sv. Bartoloměje Divišov, kostel sv. Bartoloměje Zvon Bartoloměj, 502 kg

Kostel sv. Bartoloměje  byl založený kolem roku 1200 rodem Divišoviců, jako součást jejich sídla. Ti po postavení hradu Český Šternberk v roce 1242 začali užívat módní německý predikát von Sternberg s osmicípou hvězdou ve znaku. Současnou podobu dostal kostel po požáru v roce 1742. Milostný obraz Panny Marie Přímluvkyně (Avoccata) připomíná, že Divišov býval mariánským poutním místem. Obraz byl namalován v roce 1760 podle kopie, kterou si nechal namalovat císař Karel IV. za svého pobytu v Římě v roce 1368. Předlohou byla byzantská ikona typu Ara coeli, o které se tradovalo, že byla namalována sv. Lukášem podle skutečné podoby P. Marie.

Nové zvony.

V současné době jsou pořizovány nové zvony, aby nahradily ty sebrané ve 2 válkách. Větší zvon Bartoloměj, 502 kg,  je už hotový a vystavený v kostele pod kůrem. Menší zvon Panna Maria Divišovská, 220 kg, se ještě vytváří ve zvonařství rodiny Dytrychových v Brodku u Přerova. Zvony budou slavnostně posvěceny dne 12. 9. 2020 v 10 hodin panem kardinálem Dominikem Dukou, arcibiskupem pražským. Celá akce je financována díky mnohým dárcům a příspěvku Městyse Divišov. Z celkových nákladů 1 milión Kč máme už pokryto 750.000,- Kč. Takže musíme sehnat ještě 250.000,- Kč. Proto jsme vděční za každou korunu a dalším potenciálním dárcům tímto děkujeme. (mk) 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube