10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Dvůr Králové nad Labem - Žireč, kostel sv. Anny

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 18:05
Hlas zvonů promlouvá
18:05 - 18:15
Zahájení a úvodní slovo
18:15 - 19:15
Eva Henychová
Zpěvačka a kytaristka Eva Henychová na svých koncertech oslovuje publikum všeho věku, ale především lidi přemýšlivé, tázající se a hledající.
19:15 - 19:35
Vernisáž obrazů Hany Farkašové
20:00 - 00:00
Čtení z knihy Roztroušená inspirace s hudebním doprovodem J. Pilaře
Kniha Roztroušená inspirace dokazuje, že život s roztroušenou sklerózou nekončí.
20:15 - 21:00
Varhaní koncert prof. Václava Uhlíře a hra na barokní zvonový klavír

Informace o kostele

WWW: http://www.arealzirec.cz, http://www.farnost-dvur-kralove.cz

Adresa kostela: kostel v areálu Domova sv. Josefa

GPS: 50°24'49.23"N, 15°51'13.94"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Andrea Kollová

Návaznost na dopravu:

Autem: Žireč je autem přístupná ze tří směrů: od Dvora Králové nad Labem, Choustníkova Hradiště a od Jaroměře.

Vlakem:  1,3 km od kostela se nachází vlaková zastávka Žireč na trati Jaroměř - Stará Paka. Zastavují zde pouze osobní vlaky.

Na kole: Po místních komunikacích ze tří směrů: od Dvora Králové nad Labem, Choustníkova Hradiště a od Jaroměře.

kostel.jpg             

 

Historie kostela

Se stavbou kostela sv. Anny začali jezuité v roce 1668, v roce 1703 byl vysvěcen. Dne 1. 4. 1825 při velkém požáru celé obce vyhořel kostel i s přilehlou jezuitskou rezidencí. V kostele shořel hlavní oltář a oltář Kalvárie. Dnešní dřevěný oltář je prací Jana Suchardy s doplňky bratrů Jana a Františka Müllerových z roku 1839.  

 

Co se v kostele nachází?

Kostel sv. Anny je barokní, kazatelna je pozdně barokní (rokoková). V prostorech mezi kostelem a bývalou rezidencí se nachází původní modlitebna luteránských německých pánů, kde byla později zřízena jezuitská oratoř. Ta byla vybavena třemi oltáři. Uprostřed stál oltář sv. Františka Xaverského, který je nyní umístěn v boční kapli. Po obou stranách jsou dva menší oltáře: vlevo Oltář sv. Stanislava Kostky, vpravo Oltář sv. Rosálie. Zvláštností tohoto kostela je soubor pěti obrazů nad oltářem, které se měnily podle liturgického období. Hlavním motivem je obraz sv. Anny - patronky kostela, babičky Ježíše Nazaretského. Autorství bočních oltářů je přičítáno Řehoři Thenymu. Levý znázorňuje zasnoubení Panny Marie, pravý zjevení sv. Ignáce. Boží hrob býval umístěn naproti hlavnímu vchodu u Kalvárie, kde se slavilo Vzkříšení.

Pod hlavním oltářem se nachází jezuitská hrobka a pod boční lodí hrobka panská, určená pro významné občany. Při renovaci kostela v roce 1906 byly krypty hrobek zazděny a přes ně položeny dlaždice.  

 

Varhany 

Varhany v Žirči byly postaveny roku 1829. Jsou jedním z největších dochovaných nástrojů regionální varhanářské dílny J. A. Bartha, který patřil k nejprogresivnějším varhanářům v celém českém teritoriu. Právě tímto nástrojem značně předběhl svou dobu. Svým charakterem je nástroj jedním z prvních tzv. přechodových stylových typů mezi varhanářstvím barokním a romantickým. V roce 1906 nástroj dispozičně přestavěl Josef Kobrle, který zásadním způsobem změnil zvukový charakter hlavního stroje a upravil hrací stůl. V roce 2020 byla dokončena 11 let dlouhá restaurace varhan a slouží ke koncertům i bohoslužbám.   

 

Barokní zvonový klavír Johanna Michaela Rödera (1732)

Na kůru kostela se nachází opravdový skvost, světový unikát: barokní zvonový klavír, tzv. Glockenklavier. Klavír byl původně majetkem F. A. Šporka, který ho prodal nebo daroval jezuitům v Žirči. Podle znalců není známo, že by se podobný nástroj někde na světě dochoval. Nástroj si objednal 6. dubna r. 1732 František Antonín hrabě Špork u slezského varhanáře Johana Michala Rödera.

V roce 2009-10 byla zvonkohra kompletně restaurována a při té příležitosti proběhlo dohledání původu. Do restaurátorských ateliérů v Praze a okolí byla odvezena na podzim roku 2009 v neutěšeném stavu s poškozenou mechanikou. Chyběly zvonky a skříň byla natřena nevhodným nátěrem. O rok později se již plně funkční zvonkohra po restauraci vrátila zpět do Žirče.

 


Informace pro návštěvníky

Kostel sv. Anny je součástí Domova sv. Josefa, prvního a dosud jediného zařízení v ČR pro nemocné roztroušenou sklerózou.  

Přístup je bezbariérový, toalety ve vyhrazeném prostoru.

 

Žireč - místo opravdových příběhů

Kostel je situován na pomezí cest mezi královédvorskou ZOO a hospitalem na Kuksu, v areálu Žireč. Toto pozoruhodné místo, kde se barokní architektura snoubí s laskavou péčí o nemocné roztroušenou sklerózou, je otevřeno široké veřejnosti. Výletníkům, milovníkům aktivního odpočinku, turistiky, cyklistiky, historie, architektury a přírody i rodinám s dětmi nabízí nevšední zážitky a všem zvídavým návštěvníkům odhaluje své poklady. Jedním z nich je i unikátní expozice historie cyklistiky. Vítejte a prožijte příběh noci s neopakovatelnou atmosférou!

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube