07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Kutná Hora - Kaňk, kostel sv. Vavřince

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 20:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: http://www.sedlec.info

GPS: 49°58'35.627"N, 15°16'14.535"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ludmila Cinerová

Římskokatolický kostel svatého Vavřince na Kaňku je pozdně gotickou stavbou, uprostřed hřbitova v centru dříve samostatné obce Kaňk s pohnutou hornickou minulostí, dnes místní částí Kutné Hory. Kostel byl vybudován v letech 1489 - 1506 Matějem Rejskem a Mikulášem z Kutné Hory jako plochostropé dvojlodí s věží a klenutým presbytářem. Roku 1704 byl kostel obnoven a věž opatřena charakteristickou barokní cibulovou bání. V roce 1873 došlo k neogotické přestavbě, při níž byla zaklenuta loď a to v podobě síňového trojlodí. Ne zcela přesně orientovaný kostel tvoří polygonálně uzavřené, goticky pomocí žebrové klenby zaklenuté kněžiště, loď, řešenou jako síňové, taktéž klenuté trojlodí a mohutná, osově umístěná věž. Kostel je opatřen lomenými okny s kružbami. K presbytáři přiléhá neogotická sakristie a z druhé strany polygonálně uzavřená kaple. V kostele se nalézá dvojice významných, pozdněgotických sochařských památek. Sanktuárium datované rokem 1502 a kamenná, pozdněgotická kazatelna. Jejich autorem byl sochař a stavitel Matěj Rejsek. Sádrové odlitky těchto významných sochařských děl, které byly pro výstavní účely pořízeny na konci 19. století lze zhlédnout v lapidáriu národního muzea v Praze na Výstavišti. Momentálně slouží kostel zejména jako koncertní prostor, veřejnost obce Kaňk doufá v záchranu jeho vzácných varhan.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube