07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Soběšín, kostel sv. Michaela Archanděla

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 20:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

GPS: 49°47'25.465"N, 14°57'26.178"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: ThDr. Miloslav Kněz

Návaznost na dopravu:

Sjezd z brněnské dálnice D1 na 41km, směr Český Šternberk.

Římskokatolická farnost Divišov.

Kostel postaven kolem roku 1250 pány ze Soběšína jako součást tvrze, střežící brod přes řeku Sázavu. Nejnovější poznatky, získané při nedávné opravě kostela, upřesnily nebo dokonce  pozměnily pohled na tuto velmi cennou kulturní památku.  

Loď a presbytář s původním kamenným oltářem a svatostánkem, byly postaveny najednou a tvoří harmonický celek. Proto byl původní prostor raně gotického presbytáře obnoven, neboť je dokonale architektonicky propracovaný, a zároveň odpovídá současným bohoslužebným předpisům.

Unikátní je také středověká freska sv. Kryštofa, objevená v nadživotní velikosti na severní stěně lodi. Ze západního okna rozložité barokní věže je překrásný pohled do údolí Sázavy, které protíná trasa Sázavského pacifiku.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube