10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Hrádek nad Nisou, kostel sv. Bartoloměje

Program Noci kostelů 10. června 2022

19:00 - 19:10
Zahájení
Úvodní slovo faráře P. Vašinka
19:10 - 19:40
Koncert chrámového sboru od sv. Bartoloměje
Vystoupení chrámového sboru s varhanním doprovodem vedoucího sboru R. Bartosche.
19:40 - 20:00
Hudební vystoupení Petra a Renaty Bendových s přáteli
20:00 - 21:30
Prohlídka kostela
Prohlídka vnitřních prostor kostela s výkladem
20:00 - 21:30
Prohlídka kůru a varhan s výkladem
Přednáška o historii a technických zajímavostech kostelních varhan, provede pan R. Bartosch.
20:00 - 21:30
Výstup na kostelní věž a prohlídka zvonice
Prohlídka věže s výhledy na naše město + výklad ve zvonici kostela sv. Bartoloměje
20:00 - 21:30
Výstava liturgických oděvů a předmětů
Vystavené předměty budou popsány a vysvětlen jejich účel farářem P. Vašínkem.
21:00 - 21:30
Chvíle ke ztišení a zamyšlení v prostorách kostela
Možnost ztišení, zamyšlení v tichu chrámu sv. Bartoloměje v dnešní nelehké době….

Informace o kostele

WWW: http://farnost-hradek.cz/

Adresa kostela: Kostelní ul., Hrádek nad Nisou

GPS: 50°51'15.313"N, 14°50'41.735"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jiří Sedlmayer

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube