28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Merboltice, zvonice při bývalém kostele sv.Kateřiny Alexandrijské

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:00 - 18:05
Zahájení akce slavnostním zvoněním
18:30 - 18:55
První kolo přednášky o historii Merboltic, kostela a zvonice
Přednáška o historii obce, merboltického kostela a prohlídka zvonice s Ing. arch. Tomášem Eflerem.
19:00 - 20:00
Hudební soubor Příležitostné zastaveníčko
Pěvecké vystoupení vokálního souboru Příležitostné zastaveníčko – pod širým nebem před merboltickou zvonicí.
20:00 - 20:25
Druhé kolo přednášky o historii Merboltic, kostela a zvonice
Přednáška o historii obce, merboltického kostela a prohlídka zvonice s Mgr. Petrem Lisskem.
20:30 - 21:00
Pietní akt – zapálení svíček na půdorysu bývalého kostela.
Pietní akt – zapálení svíček na půdorysu bývalého kostela.

Informace o kostele

Zvonice bude otevřena  od 18.00 do 22.00 hod.

Samostatně stojící hranolová věž zvonice byla dříve součástí areálu kostela sv. Kateřiny a hřbitova zlikvidovaných v roce 1975. Zvonice byla zkázy ušetřena a v roce 2004 opravena a v jejím přízemí zřízena kaple sv. Kateřiny. Kaple slouží k příležitostným bohoslužbám i pravidelné bohoslužbě při svatokateřinské pouti. Zvonice je do výše prvního patra kamenná, druhé patro je roubené oplášťované bedněním, střecha s impozantním krovem má jehlancový, čtyřboký tvar. Svou mohutností vzbuzuje dojem bytelné středověké stavby, je však patrně mladší. Zvonice je přístupná vždy v neděli, když se zvoní poledne.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube