02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Merboltice, zvonice při bývalém kostele sv. Kateřiny Alexandrijské

Program Noci kostelů 2. června 2023

18:00 - 21:30 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:05
Zahájení akce slavnostním zvoněním
18:15 - 19:45
Příběhy z historie Merboltic a kostela a prezentace projektu obnovy kostela během prohlídky interiérů zvonice
Vyprávění příběhů o historii a současnosti obce a zaniklého merboltického kostela a o jeho připravované obnově během prohlídky interiérů zvonice (Tomáš Efler)
20:00 - 20:45
Setkání sousedů a přespolních s hudebním vystoupením merboltického pěveckého seskupení Pěnkava
Vystoupení merboltického pěveckého seskupení Pěnkava (alias Halekaly) pod širým nebem před merboltickou zvonicí během přátelského sousedského setkání sousedů i přespolních.
20:45 - 21:30
Příběhy z historie Merboltic a kostela a prezentace projektu obnovy kostela během prohlídky interiérů zvonice
Vyprávění příběhů o historii a současnosti obce a zaniklého merboltického kostela a o jeho připravované obnově během prohlídky interiérů zvonice (Tomáš Efler)
21:30 - 21:30
Zakončení akce
Zakončení akce ve 22:00.

Informace o kostele

Zvonice bude otevřena  od 18.00 do 21.30 hod.

Samostatně stojící hranolová věž zvonice byla dříve součástí areálu kostela sv. Kateřiny a hřbitova, zlikvidovaných v roce 1975. Zvonice byla zkázy ušetřena a v roce 2004 opravena a v jejím přízemí zřízena kaple sv. Kateřiny. Kaple slouží k příležitostným bohoslužbám i pravidelné bohoslužbě při svatokateřinské pouti. Zvonice je do výše prvního patra kamenná, druhé patro tvoří trámová konstrukce opláštěná prkenným obkladem, střecha s impozantním krovem má jehlancový, čtyřboký tvar. Svou mohutností vzbuzuje dojem bytelné středověké stavby, je však patrně mladší. Zvonice je přístupná vždy v neděli, když se zvoní poledne. Farnost Merboltice v osobě spráce farnosti Mgr. Marcela Hrubého ve spolupráci s místními občany dlouhodobě iniciuje projekt a realizaci obnovy kostela sv. Kateřiny. Tato sakrální stavba se opět může stát nejen duchovním a kulturním centrem obce, ale také památníkem celé skupiny zbořených kostelů na Verneřicku v 70. letech, s připomínkou osobnosti kardinála a litoměřického biskupa Štěpána Trochty, který v Merbolticích trávil své volné chvíle na chalupě, u které se dnes nachází skládka suti z demolice merboltického kostela. 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube