10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Merboltice, zvonice při bývalém kostele sv. Kateřiny Alexandrijské

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 18:05
Zahájení akce slavnostním zvoněním
18:15 - 19:45
Příběhy z historie Merboltic a kostela během prohlídky interiérů zvonice
Vyprávění příběhů o historii a současnosti obce a zaniklého merboltického kostela během prohlídky interiérů zvonice (Tomáš Efler, Petr Lissek)
20:00 - 20:45
Premiéra vystoupení merboltického pěveckého spolku a setkání sousedů a přespolních
Premiéra vystoupení merboltického pěveckého spolku pod širým nebem před merboltickou zvonicí v podobě přátelského sousedského setkání sousedů i přespolních.
20:45 - 21:45
Příběhy z historie Merboltic a kostela během prohlídky interiérů zvonice
Vyprávění příběhů o historii a současnosti obce a zaniklého merboltického kostela během prohlídky interiérů zvonice (Tomáš Efler, Petr Lissek)
21:45 - 22:00
Zakončení akce
Zakončení akce ve 22:00.

Informace o kostele

Zvonice bude otevřena  od 18.00 do 22.00 hod.

Samostatně stojící hranolová věž zvonice byla dříve součástí areálu kostela sv. Kateřiny a hřbitova zlikvidovaných v roce 1975. Zvonice byla zkázy ušetřena a v roce 2004 opravena a v jejím přízemí zřízena kaple sv. Kateřiny. Kaple slouží k příležitostným bohoslužbám i pravidelné bohoslužbě při svatokateřinské pouti. Zvonice je do výše prvního patra kamenná, druhé patro je roubené oplášťované bedněním, střecha s impozantním krovem má jehlancový, čtyřboký tvar. Svou mohutností vzbuzuje dojem bytelné středověké stavby, je však patrně mladší. Zvonice je přístupná vždy v neděli, když se zvoní poledne.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube