24.05.19
NOC KOSTELŮ

Malá Veleň - Jedlka, kostel sv. Anny

Program Noci kostelů 24. května 2019

17:25 - 17:35
zvonění zvonu
Noc kostelů zahájí zvonění zvonu z poloviny 15 století, Zvon je možné během Noci kostelů ve věži prohlédnout
17:30 - 23:00
komentovaná prohlídka
Po celou dobu (kromě konání varhanního koncertu) komentovaná prohlídka kostela doplněná hidtorickými fotografiemi
18:00 - 18:45
pěvecký soubor SaH Děčín
vystoupení pěveckého souboru z Děčína. V tomto naše kostele vystoupí poprvé...
20:00 - 20:45
varhanní koncert - Anna Kavánová
na varhany zahraje Anna Kavánová. Tištěný program bude připravený před začátkem koncertu.
21:00 - 23:00
poslech varhan - Simona Kosíková
Na varhany zahraje mimo konání koncertu ještě kdykoliv do půlnoci na požádání Simona Kosíková.
23:00 - 23:05
zvoněním zvonu se ukončí Noc kostelů
Zvon z 15. století ukončí Noc kostelů, zhasnou se světla a kostel se uzavře

Celovečerní program:

zapálení svíček
Zapálit svíčky za své blízké i vzdálené je možné během celého večera. Svíčky jsou připravené zdarma.
výstava historických fotografií
Na panelech jsou připravené historické fotografie kostela doplněné popisem
podpis do Pamětní knihy, odeslání pohlednic, pamětní razítko
Zájemci se mohou podepsat do pamětní Knihy návštěv, odeslat poštovní pohlednici Noci kostelů nebo pohlednici kostela v Jedlce (známky je možné zde zakoupit), kterou je možné doplnit pamětním razítkem.
zašleme informační materiály o kostele e-mailem, poštou
Na požádání zašleme Vám nebo Vašim známým (i kdykoliv během roku)informační materiály o kostele v Jedlce (texty, fotografie současné i historické) e-mailem nebo poštou, , pokud zde zanecháte kontaktní údaje (e-mail, adresu).

Informace o kostele

GPS: 50°44'36.290"N, 14°16'41.462"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jaroslav Dostál

Návaznost na dopravu:

Z Děčína se pohodlně dostanete vlakem do Malé Veleně. Vzdálenost kostela od železniční zastávky je asi 500 metrů.  Můžete využít i autobusové spojení, zastávka autobusu je několik metrů od kostela. Možnost parkování aut na místní komunikaci před kostelem. 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 14.05.2019)

Ne
16:30 celý rok, 1x za 14 dní, jinak, , 1., 3. a 5. neděli v měsíci

 

Letos, v roce 2019, si připomínáme 785. výročí povýšení bývalého dřevěného kostelíku na kostel farní. Kostel sv. Anny v Jedlce u Děčína byl postupně v 15. a 16. stloletí přestavěn na zděný  kostel, který je v současné době nejstarším gotickým kostelem v regionu. V uplynulých několika letech byla provedena kompletní oprava kostela, který byl v zuboženém stavu. Začínalo se s  opravou a výměnou střešních trámů, byla položena nová krytina střechy, nové okapy a svody. Kolem celého kostela vně i uvnitř byl vybudován odvodňovací systém.             Objekt má zhotovenou novou fasádu v odstínech od šedomodré k bílé. Vitrážová okna byla opravena  v roce 2010, varhany v roce 2009 a sluneční hodiny na věži v roce 2008. V interiéru byla provedena oprava stropu, kde byly sejmuty a restaurovány a znovu usazeny nástropní malby. V závěru oprav byl celý interiér vymalován  ve světle okrovém odstínu. Barevně zvýrazněné jsou pilíře, které kdysi podepíraly gotickou klenbu. Zrestaurovaný je velký nástěnný obraz nad obloukem u oltáře.  Všechny dveře v objektu byly buď restaurovány, nebo zhotoveny nové. V celém kostele byla provedena nová elektroinstalace. Opravena byla i dřevěná konstrukce věže kostela.

            Současný celkový vzhled doplňují velkoplošné obrazy a rovněž nově restaurované obrazy Křížové cesty. V roce 2014 byl do konstela zavěšen bývalý oltářní obraz sv. Barbory z odstřeleného kostela ve Valkeřicích, který byl dlouho považován za ztracený. V roce 2017 byl v našem kostele umístěn oltářní obraz sv. Kateřiny z odstřeleného kostela v Merbolticích. Jistě Vás upoutá i opravená křtitelnice ze zbouraného kostela v Mukařově u Verneřic, která je vytesána z jednoho kusu pískovce. U vchodu ve věži upoutá návštěvníky restaurátory odkrytá původní venkovní malba kostela z 1. poloviny 16. století, která je velmi zachovalá.

                   Náklady na opravy dosáhly 12 mil. Kč.

Varhany, které byly poničené odebráním píšťal pro vojenské účely v 1. světové válce, byly kompletně opraveny a vysvěceny Mons. Janem Baxantem 10.10. 2009. Slavnostní vysvěcení nově opraveného kostela Sv. Anny v Jedlce biskupem litoměřickým, Mons. Janem Baxantem, se uskutečnilo 22. září 2012.         

Návštěvníci Noci kostelů budou mít možnost prohlédnout historické fotografie kostela na panelech, které jsou v kostele instalovány. K nim je připravený výklad o historii od hluboké minulosti po současnost, doplněný dalšími fotografiemi. Celá historie kostela je zpracována ve dvou publikacích (1234 – 1903, 1900 – 2012), které je možné zakoupit. Kromě toho budou připraveny upomínkové předměty (mince, turistický suvenýr, magnety i nově vydané poštovní pohlednice kostela v Jedlce) a samozřejmě je možné je doplnit otiskem pamětního razítka. Návštěvníci se mohou také podepsat do Pamětní knihy a kdykoliv si poslechnout zrestaurované varhany.

V loňském roce byla opravena dřevěná konstrukce věže.  Ta byla postavená, po zničení věže původní, v roce 1718. Je možné vystoupat po schodišti až ke zvonu a prohlédnout i půdní prostory.

 

Více informací o kostele i o historii obce naleznete na [email protected].

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube