07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Jihlava, kostel sv. Ignáce

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

Kostel se nachází v centru města, v severovýchodní části Masarykova náměstí. Dostupnost pěšky ze všech stran, autem lze parkovat na místech k tomu určených na náměstí nebo poblíž náměstí. Zastávka MHD s názvem „Masarykovo náměstí - horní“.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 18.05.2017)

Ne
8:30 celý rok, každý týden
11:00 celý rok, nepravidelně, řeckokatolická svatá liturgie
Další bohoslužby v týdnu …
Čt
18:00 ve školním roce, každý týden, od 17:15 adorace; v květnu od 17:45 májová pobožnost

 

Kostel sv. Ignáce z Loyoly je jedním z filiálních kostelů jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba. Byl postaven v letech 1683–1689 italským stavitelem Jacopo Braschou, především z darů věřícího jihlavského měšťana a lékaře Petra Šmilauera. Je to typicky raně barokní jednolodní stavba s třemi páry bočních kaplí a dvouvěžovým průčelím, která má svoji předlohu v římském kostele „Il Gesù“. V presbytáři je iluzivní oltář s obrazem sv. Ignáce od I. V. Raaba, na stropní klenbě pak rozměrná freska K. Töppera. V interiéru se nachází barokní štuková výzdoba od J. B. Brantaniho a P. A. Karoffi.

Na jižní straně presbytáře se nachází kaple s národní kulturní památkou, opukovou sochou Piety datovanou po roce 1390. Péčí Královské kanonie premonstrátů na Strahově byla mariánská kaple kompletně obnovena a od roku 2015 jako nedílná součást kostela celoročně zpřístupněna v čase před a po bohoslužbách konaných v tomto kostele. Informační panel v kapli přináší návštěvníkům základní informace o jedné ze dvou jihlavských Piet; o něco starší (z roku 1330) se nachází v poutní mariánské kapli u kostela sv. Jakuba.

Na obnově kostela se po roce 1990 až do roku 2016 finančně podílela především Královská kanonie premonstrátů na Strahově, dále Město Jihlava, Kraj Vysočina, Ministerstvo kultury ČR a svatojakubská farnost. 

Kostel je pravidelně otevřen v čase bohoslužeb a koncertů. V letní sezoně je možné shlédnout interiér přes mříž zádveří hlavního vchodu. Prohlídky pro skupiny lze domluvit v kanceláři farnosti. Svatojakubská farnost je tvořena společenstvím kolem čtyř kostelů: farního sv. Jakuba, filiálních sv. Ignáce, sv. Jana Křtitele a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Byla založena v 13. století a je dodnes spravována kněžími z Řádu premonstrátů, od r. 1591 jsou to premonstráti strahovští. Informace o životě farnosti, bohoslužbách, různých aktivitách, opravách apod. najdete na webu farnosti. “Noc kostelů“ se koná v naší farnosti letos (2017) poosmé. Pokud Vás zajímá jak žijeme, podívejte se na web farnosti.

 

 

 

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube