02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Lázně Bělohrad, kostel Všech svatých

Program Noci kostelů 2. června 2023

17:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 18:00
Otevření kostela, volná prohlídka, možnost výstupu na věž
17:00 - 20:00
Výtvarná dílnička pro děti – vede Růženka Bičišťová
Malí návštěvníci Noci kostelů si mohou procvičit šikovnost prstíků a odnést si na památku své vytvořené dílko.
17:00 - 21:00
Malý šraml Jiřího Pánka -zakládajícího člena legendární skupiny Šlapeto
17:00 - 22:00
Chutné občerstvení – tradičně zajišťuje SDH Dolní Nová Ves
18:00 - 18:10
Zahájení bělohradské Noci kostelů 2022 – duchovní správce farnosti P. ThLic. Grzegorz Puszkiewicz a starostka města Alena Kuželová
Po úvodním slově duchovního správce farnosti P. ThLic. Grzegorze Puszkiewicze návštěvníky Noci kostelů pozdraví starostka města Lázně Bělohrad Alena Kuželová
18:10 - 18:15
Franz Schubert – Ave Maria, na housle hraje Martin Bičiště
18:15 - 19:00
Historie Bělohradska ve světle archeologických nálezů, přednáší – archeolog, ředitel Ústavu pro archeologii a dokumentaci památek Radek Novák
19:00 - 19:30
Přestávka – volná prohlídka kostela, možnost výstupu na věž
19:30 - 19:45
Akce K – perzekuce mužských řádů a kongregací, přednáší – regionální historik, předseda Jičínské besedy Pavel Kracík
19:45 - 20:15
Oběť obou totalitních režimů František Pechal – poslední převor v Novém Městě nad Metují a pozdější bělohradský kostelník, přednáší – Josef Klazar
20:15 - 21:00
Přestávka – volná prohlídka kostela, možnost výstupu na věž
21:00 - 22:00
Koncert – Antonín Dvořák – Biblické písně – varhany Linda Juránková, zpěv Daniel Klánský

Informace o kostele

Kostel Všech svatých — v roce 1354 připomínán jako farní, později filiální ke Svatojanskému Újezdu. Současná stavba vznikla za hraděte Bertholda Viléma z Valdštejna v roce 1689. Farnost byla obnovena 1. března 1721. 

Budova kostela je jednolodní, orientovaná.  Vnitřek lodi 17,90 m dlouhý a 9,20 m široký je překlenut třemi křížovými klenbami. Presbytář 7,70 m široký a 6,55 m dlouhý je zaklenut osmibokou lucernou a ukončen apsidou s iluzivní malovanou architekturou od Josefa Kramolína a závěsným oltářním obrazem Všech svatých představující české zemské patrony od Antonína Mühla. Z původního mobiliáře kostela se do současnosti dochovala barokní kazatelna s figurami evangelistů a parapet panské oratoře s ornamentálními řezbami. Cínová křtitelnice s figurálními výjevy a datací 1545 pochází pravděpodobně z výbavy starého kostela. Krom jiného stojí jistě za pozornost reliéfní křížová cesta z roku 1896 zhotovená v dílně Ferdinanda Stuflessera z tyrolské osady  St. Ulrich (Ortisei)  v údolí Gröden na území dnešní Itálie.

Pravidelné bohoslužby se v kostele slouží v úterý, čtvrtek a pátek od 18:00 hodin, v neděli od 9:00 hodin a první sobotu v měsíci od 8:00 hodin.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube