07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Horní Habartice, kostel sv. Jana Křtitele

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

Kostel byl postaven v roce 1787 rekonstruován 2008. Jednolodní kostel s okrouhlým neodsazeným závěrem, kolem nějž se dokončuje nová přístavba. Původně spíše větší kaple, v 19. století prodloužena prakticky na dvojnásobek a opatřená novým průčelím se střídmou štukovou výzdobou a lidovou sochou sv. Jana Křtitele v nice nad portálem. Vnitřní zařízení většinou novogotické.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube