07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Mladá Boleslav, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnost-mb.cz

Adresa kostela: Kateřiny Militké

GPS: 50°24'42.420"N, 14°54'12.657"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Filip Krásný

Kostel Nanebevzetí Panny Marie    

Tento kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou arciděkanství, podle Hájkovy kroniky původně dřevěný, byl postaven současně s hradem za doby Boleslava II. Zbožného koncem 10. stol. a zasvěcen Matce Boží. Kostel Matky Boží byl umístěn při hradbách města při fortně, kterou se vcházelo na předměstí, pozdější Nové Město. Boleslavský arciděkanát vznikl v 10. století a patřil mezi 10 arciděkanátů v Čechách. Kryl se se zřízením krajským a sahal od Labe až do Lužice. Na žádost měšťanů povolil král Václav IV. r. 1406 stavbu kamenného chrámu, který si svou podobu zachoval v hlavních rysech až do dnešních dob. Pro husitské bouře byla stavba kostela zastavena a pokračovalo se až v 2. polovině XV. stol. Kněžiště bylo zaklenuto r. 1470, jak to potvrzuje štít pánů z Cimburka, zasazený uvnitř klenáku. Patrně kvůli neutěšené politické i náboženské situaci byla stavba znovu zastavena a chrámová loď se dočkala zaklenutí až r. 1566 za pánů Krajířů z Krajku, což dosvědčují rodové znaky na emporách.

V baroku byly boční lodi prohloubeny mezi dvěma poli o dvě kaple na pravé i levé straně, a to mezi dvěma pilíři, které dříve vystupovaly ze stěny gotického kostela. Další stavební úpravy sledu-jeme při stavbě renesanční kruchty, v době kdy kvetla kostelní hud-ba a zpěv. Uvedená úprava byla provedena zásluhou bohaté měšťanky Kateřiny Militké, která financovala mnohé stavební práce. V presbytáři, který je poněkud vyšší než hlavní loď, je gotický portál do sakristie, která do dnešní podoby byla přistavena v době baroka, stejně tak jako byla přistavena barokní předsíň k hlavnímu vchodu po velkém požáru r. 1702. Opravy se ujal švýcarský Vlach Mikuláš Rossi, když se seznámil s barokní architekturou v severní Itálii, což uplatnil na vrcholu štítu v průčelí. Ve stejném stylu upravil M. Rossi i průčelí sousední faty.

Velké restaurace kostela byly provedeny v letech 1888, a hlavně pak v letech 1902 až 1908. Znovu bylo proraženo velké gotické okno za hlavním oltářem místo malého kruhového. V průčelí byla dále odkryta dvě velká okna postranních lodí s gotickou kružbou, z nichž v levém se nachází kamenný kalich a na emporech oklepána několikerá vrstva nátěrů na freskách a sgrafitu.

Nákladem továrníka Klingera dostala katedrální okna v presbytáři vitráž s postavami sv. Cyrila a Metoděje. Třetí okno se sv.Václavem pořídil děkan Matějka. Při leteckém bombardování města 9.5.1945 bylo však zcela rozbito a není obnoveno. Při tomto náletu byla kromě všech oken zničena i celá střecha kostela.

Při opravách v r. 1946 byl kostel částečně modernizován a zasekána nová elektroinstalace. Na konci 50. let byla udělána nová fasáda a uvnitř postupně konservovány a polychromovány hlavní oltář, kazatelna a 2 postranní oltáře.

V letech 1970-1972 bylo opraveno průčelí chrámu bez reliéfního štítu. V letech 1994-1997 pořízena nová střecha a venkovní fasáda kromě průčelí.

Poslední oprava probíhala od července 2002 do června 2005. Kromě nové elektroinstalace muselo být provedeno důkladné vysušení, izolace základů a omítek a vyměněna dlažba.

Na nákladech oprav prováděných od r.1994 se podílí město, stát i církev.

Pravidelné nedělní bohoslužby jsou v 9.00, v 10.30 (se zaměřením na děti) a v 18.00

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube