10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Liberec, kostel Nalezení svatého Kříže

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 18:45
Koncert smíšeného pěveckého sboru A my taky
Vzpomínka na Lukáše Trykara
19:00 - 20:00
Na skok do historie
Moderovaná prohlídka kostela
20:30 - 21:30
Vystoupení žáků a učitelů ZUŠ Frýdlanstká
21:30 - 22:30
Krása varhan
Vyprávění o varhanách + ukázka barokní hudby
22:30 - 23:00
Chvíle k tichému zastavení se

Celovečerní program:

Brána zahrady dokořán
Možnost prohlídky zahrady s křížovou cestou a morovým sloupem

Informace o kostele

WWW: http://www.arcidekanstvi-lbc.cz

GPS: 50°46'15.631" N, 15°3'10.225" E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: S. Faustýna Šímová

Návaznost na dopravu:

Do Liberce jezdí vlaky i přímá autobusová doprava. Autem se dá přijet po dálnici od Prahy nebo od Děčína.
Kostel Nalezení svatého Kříže se nachází přímo v centru města Liberce na Malém náměstí, kde se dá také zaparkovat autem. Po 18.00 hodině je parkování zdarma.
MHD: bus č. 12, 23, 36 zastávka Malé náměstí.

Původní Křížový kostel vznikl jako malý hřbitovní kostelík s půdorysem ve tvaru kříže v roce 1696 na nově zřízeném městském hřbitově. Nová etapa pro Křížový kostel začala příchodem libereckého děkana Antona Kopsche. V roce 1744 započala tradice průvodů a poutí do tohoto kostelíka. Roku 1753 byl položen základní kámen ke stavbě kostela Nalezení svatého Kříže v dnešní podobě. Stal se jedinou ukázkou barokního stavitelství svého druhu v Liberci. Stavební materiál dal zdarma kníže Filip Gallas, vnitřní vybavení nechali zhotovit na své náklady cech soukeníků, rodina hraběte Gallase a další dárci, mezi nimiž se velkou měrou podílel i pan děkan Kopsch. Významnou památkou je dřevěná socha Bolestné Matky Boží z roku 1506, která pochází z Londýna a přežila v úkrytu tamější náboženské bouře, dále hodiny, které věnoval děkan Kopsch a které mají unikátní propojení z věže do lodi kostela. Za prohlídku stojí i fresky ve třech chrámových klenbách, jež znázorňují dějiny Nalezení svatého Kříže. Významnou památkou je i tzv. Kopschova knihovna, která byla vůbec první veřejnou knihovnou v Liberci. Nádherná jsou také chrámová okna s barevnými vitrážemi a varhany z roku 1892. V zahradě kostela se nachází unikátní Mariánský morový sloup z roku 1719, který zdobil původně Sokolovské náměstí a je nejstarším stavitelským dílem ve městě.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube