24.05.19
NOC KOSTELŮ

Praha 3 - Žižkov, kostel sv. Anny

Program Noci kostelů 24. května 2019

18:00 - 18:00
zahájení noci kostelů
zahájení noci kostelů
18:00 - 22:00
prohlídka kostela sv.Anny s výkladem
prohlídka kostela sv.Anny s výkladem
18:30 - 19:00
Přednáška o kostele sv.Anny
Přednáška o kostele sv.Anny - Ing.Havlas
19:30 - 20:30
Koncert na varhany a violoncello
Koncert na varhany a violoncello (Karel Chudý)
22:00 - 22:00
Ukončení noci kostelů
ukončení noci kostelů

Informace o kostele

WWW: http://www.farnost-zizkov.cz

Adresa kostela: Tovačovského

GPS: 50°5'13.672"N, 14°27'41.454"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Anna Velková

Návaznost na dopravu:

metro A - stanice Flora (dál pěšky podél Olšanských hřbitovů a přes Vrch sv. Kříže)

bus 133, 136 , 207, 509 - zastávka Černínova

tram 5, 9, 26, 55, 59 - zastávka Olšanské nám. (dál pěšky přes Vrch sv. Kříže)

tram 9, 11, 10, 16 - zastávka Biskupcova (dále pěšky ulicí Jeseniova)

Kostel sv. Anny byl postavený roku 1911 podle projektu architekta Eduarda Sochora, a to ve slohu blížícímu se beuronskému secesnímu umění. V roce 1916 byl při kostele založen klášter karmelitánů, který však zanikl odchodem řeholníků už roku 1922. Jde o trojlodní stavbu se širokou převýšenou střední lodí a postranními bočními emporami. Interiér kostela doplňují ornamentální a rostlinné nástěnné malby, nad vítězným obloukem je malba Panny Marie s českými světci. Stěna za oltářem představuje mezi palmami krále Davida, proroky Izaiáše, Jeremiáše a svatého Jana Křtitele.

Vlastní vybavení kostela je slohově různorodé, vzácný je např. raně barokní oltář sv. Anny z doby kolem roku 1700. Kostel sv. Anny představuje svou architekturou i výzdobou pozoruhodnou a v Praze ojedinělou stavbu období pozdní secese s řadou již nových, geometrických rysů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube