24.05.19
NOC KOSTELŮ

Náměšť nad Oslavou, kaple sv. Václava

Program Noci kostelů 24. května 2019

18:00 - 23:00
Komentovaná prohlídka
Svícemi osvětlená kaple bude přístupná od 18 do 23 hodin ke ztišení, zamyšlení, modlitbě či na vyžádání i ke komentované prohlídce, kterou obstarají přítomní průvodci zámku.

Celovečerní program:

Program v kostele sv. Jana Křtitele
Využijte možnosti zúčastnit se některého bodu bohatého celonočního programu probíhajícího v kostele sv. Jana Křtitele

Informace o kostele

WWW: http://www.zamek-namest.cz

Adresa kostela: Státní zámek Náměšť nad Oslavou, Zámek 1

GPS: Loc: 49°12'31.487"N, 16°9'46.881"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Tereza Bělohradová

Návaznost na dopravu:

Město Náměšť nad Oslavou se nachází 40 km Západně od Brna. Leží na trase ČD a IDS Jmk na trati Brno - Jihlava. Mapa

 

 

 
 

Zámecká kaple sv. Václava – zámek Náměšť nad Oslavou

 

Kaple sv. Václava na zámku v Náměšti nad Oslavou patří mezi unikátní a bohaté sakrální interiéry na českých a moravských šlechtických sídlech.

Kaple byla stavěna jako první interiér nově vznikajícího monumentálního renesančního zámku, který v létech 1565 – 1573 budoval na místě původního gotického hradu Jan starší ze Žerotína. Po dobu držení panství rodem Žerotínů sloužila kaple Jednotě bratrské, po odchodu Karla staršího v roce 1628 se Náměšť stala majetkem italského katolického rodu pánů z Werdenbergu a původně strohý interiér kaple byl bohatě vyzdoben barokním mobiliářem. Velké úpravy interiéru se prováděly ve 20. létech 18. století, z této doby pochází jak hlavní oltář s oltářním obrazem Zvěstování Panně Marii, tak i oltáře Ukřižování Krista, sv. Jana Nepomuckého, sv. Lukáše, unikátní plastika Ecce homo, kazatelna a většina obrazů kaple. Další majitelé panství – Adrian z Enckenvoirtu, Kuffsteinové a Haugwitzové – již do interiéru kaple téměř nezasahovali.

 

Hlavní oltář je kromě již zmíněné scény Zvěstování zdoben plastikami světců s vazbou na rod Werdenbergů (křestní patroni jednotlivých členů rodu): sv. Kazimír, sv. Kateřina, sv. Jan Křtitel, sv. Filip. Oltář je doplněn i dvěma plastikami českých světců – sv. Václav a sv. Vít.

 

Oltář sv. Jana Nepomuckého pochází pravděpodobně z roku 1720 a je tak dokladem silné svatojánské úcty z doby ještě před Janovým svatořečením.

 

Oltář sv. Lukáše je doplněn plastikami sv. Josefa, sv. Alžběty Durynské a sv. Cyrila a Metoděje. Oltářní obraz sv. Lukáše bude pravděpodobně dílem malíře z okruhu Giovanniho Francesca Barbieriho, řečeného Guercino.

 

Plastika Ecce homo zobrazuje sedícího Krista v okamžiku soudu před Pilátem. Kristus má trnovou korunu, rákosovou hůl v ruce a na těle nese stopy po bičování. Toto zobrazení je v našich končinách zcela výjimečné a jedná se pravděpodobně o výtvarný unikát, který severně od Alp nemá obdoby.

 

Kaple je dále vyzdobena řadou pozoruhodných obrazů s různou církevní tematikou, bohatě intarziovanou konstrukcí kruchty a lavicemi a dochovanou skříní varhan z roku 1692 od Pavla Matouše Roskosche. Původní nástroj byl však v roce 1901 přestavěn Janem Zachystalem a z organologického hlediska byl zcela znehodnocen.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube