28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Informace o kostele

WWW: https://farnostkunovice.cz

GPS: 49°2'28.210"N, 17°27'53.093"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Ladislav Kunc

Návaznost na dopravu:

vlak, autobus


Kostel sv. Petra a Pavla je významnou kulturně-historickou památkou města. Poslední archeologický průzkum kostela, který se uskutečnil na jaře roku 2004 potvrdil jeho gotické stáří z období vrcholného středověku. První přímý doklad o farnosti pochází z roku 1235, kdy je v Kunovicích uváděn farář královny Konstancie jménem Bartoloměj, který zde pravděpodobně měl i zázemí v podobě církevní stavby. Historie kostela tedy zřejmě sahá hlouběji než do roku 1517. Koncem 15. stol. však dochází k územní reorganizaci a v jejím důsledku byl zřejmě i závazek Jana z Kunovic postavit v Kunovicích kostel sv. Petra (snad na místě předchozího kostelíka či kaple). Tento závazek byl splněn roku 1517 postavením presbytáře a části lodě. Dalšího zvětšení a prodloužení, na současných 38m délky a 13m šířky, se kostel dočkal v letech 1759 – 1761 za faráře J. N. Merttena. Nově byla vystavěna věž se sakristií v přízemí. Hlavní oltář byl zasvěcen sv. Petru a Pavlu. Poslední jeho úpravy pochází z roku 1912, kdy byly pořízeni noví andělé a kovový svatostánek. Obraz sv. Petra a Pavla nad oltářem je dílem malíře Jana Kryštofa Handkeho. Křížovou cestu namaloval v roce 1918 vídeňský akad. malíř František Tomaschů. Plastiky svatých ve výklencích a po bocích kostela, včetně sousoší nad kazatelnou jsou z meziválečného období od sochaře B. Kafky z Červeného Kostelce. Nynější varhany byly pořízeny v roce 1947, kdy byl i rozšířen kůr. Okenní vitráže jsou zhotoveny dle návrhů akad. mal. J. Semelky z Olomouce. Za zmínku stojí i pořízení nových zvonů Marie (620kg) a Josefa (340kg) v roce 1991 a nového kamenného obětního stolu s ambonem v roce 2004 za přítomnosti arcibiskupa Mons. Jana Graubnera. Aby tato dominanta města mohla stále sloužit v plné kráse, vyžaduje to i nemalé finanční prostředky na údržbu a opravy, jako např. statické zajištění kostela a kompletní odvlhčení. Poděkování zde patří farníkům, ale i městu Kunovice a Zlínskému kraji.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube