07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Libušín, kostel sv. Jiří, hradiště

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 22:30 Otevřeno, možnost návštěvy
17:30 - 17:40
Oficiální zahájení
Úvodní slovo členů Českého svazu ochránců přírody - představení činnosti a plánů pro rok 2024.
17:40 - 18:20
Komentovaná procházka po naučné stezce okolím kostela
Společně si projdeme naučnou stezku, kterou vybudovali členové ČSOP Kladensko. Procházka bude doplněna komentářem z historie i přírodních zajímavostí týkajících se bývalého hradiště a jeho okolí.
18:30 - 19:00
Klarinetový koncert
Vystoupení žáků ZUŠ Slaný.
19:00 - 20:00
Přemyslovci ve středu Čech: Libušín a Budeč
Přednáška ředitele Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně PhDr. Zdeňka Kuchyňky.
21:00 - 21:15
Zapálení vatry
Dodatečné zapálení filipojakubské vatry původně zrušené kvůli zákazu rozdělávání ohňů. Podpořeno firmou AVE.
21:30 - 22:30
Workshop "lightpainting" - malování světlem
Workshop malování světlem (baterky, svíticí řetězy, fotoblesky) při dlouhém snímání fotografie.

Celovečerní program:

Opékání buřtů (+ zpěv s kytarou?)
Na místě bude připraven oheň a k zapůjčení i opékací vidlice. Buřty, chléb a hořčici je potřeba si dovézt vlastní. Pokud by byl někdo z návštěvníků ochotný vzít s sebou kytaru a k táboráku zahrát, budeme rádi.
Komentovaná prohlídka kostela a dřevěné zvonice
Lákání nočních motýlů na světlo a jejich prezentace

Informace o kostele

WWW: https://www.facebook.com/csop.kladensko/

Adresa kostela: Nad Libušínem

GPS: 50°9'42.220"N, 14°2'12.224"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Michal Procházka

Návaznost na dopravu:

Autobusy PID

zastávka Libušín, Důl Kladno 

Libušín, škola

Příjezd autem je pouze po lesní cestě, v místě je omezená možnost parkování. Kdo můžete, máte zdravé nohy, prosím nezajíždějte autem do lesa. Zaparkujte v blízkosti Dolu Schoeller a dojděte po lesní cestě pěšky.

Moc děkujeme!

 

 

 „… Třetí, věkem nejmladší, ale nejmoudřejší se nazývala Libuše. Ta vystavěla též hrad tehdy nejmocnější u lesa, jenž táhne se ke vsi Zbečnu, a podle svého jména jej nazvala Libušín.“ (Kronika Čechů, Kosmas)

Kostel sv. Jiří se nachází uprostřed areálu libušínského hradiště a jeho počátky jsou nepochybně spjaty se vznikem hradiště. Patrocinium tohoto kostela (zasvěcení sv. Jiří) nepochybně dokládá, že se jedná o raně středověké založení a není pochyb, že na jeho místě stál starší předchůdce. Současný kostel sv. Jiří byl původně postaven v románském slohu, ale již ve 14. století byl zásadně goticky přestavěn. Další úpravy se mu nevyhly ani v dalších stoletích. Jedná se o jednoduchou jednolodní stavbu. Jako farní kostel je uváděn v roce 1352 v rejstřících desátků papežských (s poplatkem 30 grošů). Barokní oltář pochází z roku 1683.

Roku 1883 byl kostelík opraven (nový strop, dlažba v presbytáři). Roku 1906 se na kostele objevily trhliny zdí, proto ho nechala Pražská železářská společnost (vlastnila nedaleký důl) na svoje náklady opravit. Roku 1908 byla dána nová střecha. Součástí areálu kostelního hřbitova je dřevěná zvonice postavená na osmiboké podezdívce. V letech 1990 – 1991 proběhly v kostele sv. Jiří dílčí opravy. Později byl několikrát vykraden.

    Zvonice kostela byla v roce 2012 opravena, dlouho v ní však chyběly zvony. Jeden dosloužil již počátkem dvacátého století. Druhý padl za oběť novodobým nájezdníkům v roce 1996. Na pořízení nového zvonu byla vyhlášena sbírka, která byla v roce 2022 i díky přispění města Libušína a bývalé předsedkyně ČSOP Kladensko Drahomíry Eiseltové završena instalací litinového zvonu zasvěceného svatému Antonínovi.

Literatura: Váňa, Zdeněk 1973: Přemyslovský Libušín, Praha. Lutovský, Michal; Slabina, Miloslav; Čtverák, Vladimír; Smejtek, Lubor 2003: Encyklopedie hradišť v Čechách, Praha. Přibyl, Vladimír 1992: Kostel sv. Jiří v Libušíně, Kladno. Podlaha, Antonín 1913: Posvátná místa království Českého, Vikariát Slánský, Praha.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube