10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Libušín, kostel sv. Jiří, hradiště

Program Noci kostelů 10. června 2022

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

WWW: https://www.facebook.com/csop.kladensko/

Adresa kostela: Nad Libušínem

GPS: 50°9'42.220"N, 14°2'12.224"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Michal Procházka

Návaznost na dopravu:

ČSAD Slaný a.s. - linka Slaný-Ledce-Kladno - zastávka Libušín, důl Kladno - Jízdní řád

MHD Kladno

- zastávka Libušín, koupaliště, dále po zelené turistické značce

Příjezd autem je pouze po lesní cestě, v místě je omezená možnost parkování. Kdo můžete, máte zdravé nohy, prosím nezajíždějte autem do lesa. Zaparkujte v blízkosti Dolu Schoeller a dojděte po lesní cestě pěšky.

Moc děkujeme!

 

 

 „… Třetí, věkem nejmladší, ale nejmoudřejší se nazývala Libuše. Ta vystavěla též hrad tehdy nejmocnější u lesa, jenž táhne se ke vsi Zbečnu, a podle svého jména jej nazvala Libušín.“ (Kronika Čechů, Kosmas)

Kostel sv. Jiří se nachází uprostřed areálu libušínského hradiště a jeho počátky jsou nepochybně spjaty se vznikem hradiště. Patrocinium tohoto kostela (zasvěcení sv. Jiří) nepochybně dokládá, že se jedná o raně středověké založení a není pochyb, že na jeho místě stál starší předchůdce. Současný kostel sv. Jiří byl postaven v gotickém slohu, ale později byl stavebně upravován. Jedná se o jednoduchou jednolodní stavbu. Jako farní kostel je uváděn v roce 1352 v rejstřících desátků papežských (s poplatkem 30 grošů). Barokní oltář pochází z roku 1683.

Roku 1883 byl kostelík opraven (nový strop, dlažba v presbytáři). Roku 1906 se na kostele objevily trhliny zdí, proto ho nechala Pražská železářská společnost (vlastnila nedaleký důl) na svoje náklady opravit. Roku 1908 byla dána nová střecha. Součástí areálu kostelního hřbitova je dřevěná zvonice postavená na osmiboké podezdívce. V letech 1990 – 1991 proběhly v kostele sv. Jiří dílčí opravy. Později byl několikrát vykraden.

    Zvonice kostela byla v roce 2012 opravena. Ve zvonici však chybí zvony. Jeden dosloužil již dříve a do dnešní doby se nedochoval. Druhý padl za oběť novodobým nájezdníkům v roce 1996. Na pořízení zvonu byla vyhlášena sbírka.  

Literatura: Váňa, Zdeněk 1973: Přemyslovský Libušín, Praha. Lutovský, Michal; Slabina, Miloslav; Čtverák, Vladimír; Smejtek, Lubor 2003: Encyklopedie hradišť v Čechách, Praha. Přibyl, Vladimír 1992: Kostel sv. Jiří v Libušíně, Kladno. Podlaha, Antonín 1913: Posvátná místa království Českého, Vikariát Slánský, Praha.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube