07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Praha-Suchdol, kaple sv. Václava

Program Noci kostelů 7. června 2024

16:00 - 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: http://www.praha-suchdol.cz

Adresa kostela: U kapličky

GPS: 50°8'38.131"N, 14°22'13.016"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Petr Hejl

Návaznost na dopravu:

bus 107 - zastávka Suchdol (dál cca 1,3 km pěšky)

bus 147 - zastávka Výhledy (dál cca 1 km pěšky)

Kaple sv. Václava v Praze-Suchdole stojí uprostřed krásné přírody nad Tichým údolím. Je to místo, které hladí duši. Kaple byla postavena v roce 1704 jako díkuvzdání za zažehnání moru. Nechal ji postavit Martin Ježek, rychtář Sukdola a šafář v Sukdolském dvoře. V r. 1755 byla zvonička přestavěna na kapli. Rychtářem byl tehdy Matěj Hálek. Za Josefa II. (po roce 1786) byla zrušena a zpustla. Roku 1807 kapli koupil mlynář Karel Trojan a dal ji opravit. Byla znovu vysvěcena a hřbitov byl upraven pro pohřbívání řeholníků emauzského kláštera. Po r. 1807 byli na morovém hřbitově pohřbeni ještě čtyři emauzští mniši a v r. 1819 opat Leopold Žalda. Když na stáří oslepl, uchýlil se do dvora na vý­měnek se zahrádkou a malou kaplí, kterou mu upravili z jedné místnosti. Tam dožil a byl pak pochován u sv. Václava. Když se podařilo klášteru opatřit si jiné pohřebiště v Praze, hřbitov opět zpustl a nakonec byl v r. 1850 zrušen. V roce 1890 byly provedeny stavební úpravy na náklad emauzského kláštera.

Během první i druhé světové války kaple opakovaně přišla o svůj zvon. V roce 1947, na svátek sv. Václava, byl nový zvon pověšen a vysvěcen tehdy pražským arcibiskupem J. Beranem. Po roce 1948 byla kapli věnována minimální péče, ale obětaví věřící o ni pečovali jak nejlépe uměli; v 50. letech ji nechali elektrifikovat. Ze sbírky občanů Suchdola byla v roce 1997 provedena zámková dlažba a v roce 1998 opravu kaple i obvodové zdi financoval Magistrát hlavního města Prahy.

V roce 2020 byla kaple svěřena do správy městské části Praha-Suchdol a na podzim městská část zahájila její rekonstrukci. Především bylo nutné opravit poničené nosné konstrukce krovů a stropu kaple. V rámci historických průzkumů byly objeveny na stěnách kaple původní freskové malby světců a a iluzorní architektury.

V rámci rekonstrukce kaple sv. Václava v Praze-Suchdole byl také opraven zvon z roku 1947, opravu provedl pan Petra R. Manoušek ze ZVONAŘSTVÍ MANOUŠEK ve Zbraslavi. Zvon má ladění c3, spodní průměr 360 mm a byl vyroben v První moravské zvonárně v Brně, kterou vlastnil jeho děd. Rekonstrukce kaple bude dokončena v létě 2021 a v následné době, po zajištění finančních prostředků, by mělo proběhnout restaurování vnitřních maleb. Další informace k opravě kaple včetně fotodokumentace jsou na webu: https://praha-suchdol.cz/oprava-kaple-sv-vaclava/

Kaple se v nadcházejících době stane středem areálu Zahrad se hřbitovem, jehož výstavba byla v sousedství kaple zahájena počátkem května 2021. Na novém hřbitově bude umožněno jak klasický způsob pohřbívání, tak i moderní jako je rozptyl či vsyp ke kořenům.

Výstavba vlastního hřbitova je dlouhodobým suchdolským cílem městské části. Jak je zaznamenáno v Kapitolách z minulosti Suchdola a Sedlce (Ing. Vladimír Laštovka, Praha 1999): „Úmysl založit u kaple hřbitov pro Suchdol narazil na odpor únětického faráře. V Úněticích byl totiž již na konci 17. století založen nový hřbitov, v místech, kde je dodnes.“

V roce 2008 proběhla změna územního plánu, která vymezila plochu pro nový hřbitov na pozemku před kaplí sv. Václava a na jaře 2017 vyhlásila městská část architektonicko-krajinářskou projektovou soutěž o návrh “ZAHRADY SE HŘBITOVEM U KAPLE SV. VÁCLAVA V PRAZE-SUCHDOLE“. Předmětem soutěže bylo nalezení nejvhodnějšího architektonicko-krajinářského návrhu vymezení veřejného prostoru s novým hřbitovem, sadem, okolím kaple sv. Václava a jejich napojení na Suchdol a začlenění místa v širším kontextu přírodní rezervace Údolí Únětického potoka.

Další informace o stavbě hřbitova jsou na webu: https://praha-suchdol.cz/hrbitov/

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube