07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Teplice nad Metují, kostel Panny Marie Pomocné, Kamenec

Program Noci kostelů 7. června 2024

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

WWW: http://www.poustevnateplice.cz

Adresa kostela: Nerudova

GPS: 50°35'34.3748662"N, 16°9'58.9166737"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mgr. Martin Mráz

Poutní kostel P. Marie Pomocné v Teplicích nad Metují. Jedná se o unikátní Ivanitskou poustevnu pro několik poustevníků. Celý objekt - poustevnu s kostelem - nechal postavit v roce 1753 - 1754 pražský lékař a filosof Jan Maxmilián z Peytersbergu, příznivec poustevnictví, který zde k stáru spolu s dvěma poustevníky žil. Roku 1782 císař Josef II řád poustevníků Ivanitů zrušil, od té doby zde byly byty kostelníků. V kostele se konaly pravidelné sobotní mše a šest poutních na svátky P. Marie. Po roce 1945 se o objekt i zahradu staraly řádové sestry, které byly zaměstnány ve zdejším domově důchodců. Po roce 1990 se poustevna využívala k setkáním farnosti a byly prováděny jen sporadické opravy. V kostele byly slouženy poutní mše sv., po určitou dobu i pravidelné farní mše. Po několika letech uzavření se zde v roce 2015 začaly občas konat mše sv. V létě zde proběhne několik koncertů Teplického varhanního léta.

Poustevna s kostelem je postavena na návrší nad městem. Její půdorys je tvaru písmene U uzavřeného kamennou zdí, uprostřed je malá rajská zahrada. Dvě cely pro poustevníky a dvě místnosti pro zakladatele poustevny jsou ve dvou křídlech, které jsou z vnější části roubené a vnitřní zděné. Je zde dochovaná původní černá dýmníková kuchyně a tříkomorový klenutý sklep. Poustevna byla donedávna silně napadena dřevomorkou domácí. V roce 2012 byl opraven sklep, v letech 2014-2018 krov a položena šindelová střecha. Kostel je v relativně dobrém stavu, jeho strop s nepravou klenbou je vymalován freskou s bohatou symbolikou. Některé stropní trámy ovšem potřebují opravu. Cennější mobiliář je odvezen do depozitáře. Poustevnu má dlouhodobě v pronájmu spolek Zachraňme teplickou poustevnu, jehož hlavním cílem je její citlivá rekonstrukce a využívání zčásti jako muzeum města či řádu Ivanitů, zčásti jako místo pro setkávání. V kostele se konají mše farnosti jednou měsíčně, poustevnu je možné navštívit v rámci prohlídek pro veřejnost.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube