12.06.2020
NOC KOSTELŮ

Poříčany, kostel Narození Panny Marie

Program Noci kostelů 12. června 2020

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostbrod.cz

Adresa kostela: Kostelní

GPS: 50°6'16.740"N, 14°55'4.671"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Petra Aschenbrennerová

Návaznost na dopravu:

Bus: linka 426 Pečky - Tuklaty, zastávka Poříčany - prodejna, zastávka je asi 50m od kostela.

Vlak: linka S1 Masarykovo nádraží - Kolín, trať 011 odjezd z Prahy každou 01. a 31. minutu, večer už jen 01. minutu. Od nádraží ke kostelu je to asi 10minut chůze.

Auto: dálnice D11, výjezd 25 km Sadská/Poříčany, cca 2km od dálnice.

Kostel Narození Panny Marie byl dostavěn v roce 1751 na místě staršího gotického kostela (doložen již roku 1358), který musel být pro celkovou zchátralost nahrazen. Původní kostel měl nejen duchovní, ale i obranou funkci. V pramenech je doloženo, že kostel Poříčanský byl dvojčetem Skramnického, který dosud stojí.

Nový kostel byl postaven dle plánů Tomáše Vojtěcha Budila pod patronací Černokostelecké kněžny Marie Terezie Savojské. Kostel je pozdně barokní s téměř čtvercovou lodí zakončenou polokruhovým přesbytářem a s věží s cibulovou bání. Vstup je skrz věž a je orientován severně. Kostel nebyl orientován v klasické ose východ - západ, ale začleněn do krajiny, tak aby byla stavba co nejpůsobivější.

Na klenbě hlavní lodi byla původně freska se scénami ze života Krista od V. Kandlera, která byla přemalována v roce 1935. Hlavní oltář je barokní, sloupkový, portálový, se soudobým obrazem a sochami sv. Václava a sv. Ludmily. V nikách v rozích lodi jsou umístěny sochy čtyř sv. evangelistů z r. 1784. Dřevěná kazatelna je z roku 1751 a vytvořena byla podle návrhu Dominika Kramolína, což dokládá návrh uložený ve Státním oblastním archivu v Praze. Pod kruchtou je k vidění dřevěný krucifix, který stával ve starším kostele na příčném trámu ve vítězném oblouku.

V kostele jsou varhany z počátku 20. století, které byly nedávno znovu naladěny. Skvělá akustika zvuk tohoto nástroje jen podtrhuje.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube