24.05.19
NOC KOSTELŮ

Praha 1 - Staré Město, kostel U Salvátora

Program Noci kostelů 24. května 2019

18:00 - 19:00
J. Krušina - varhanní koncert a krátké představení varhan
Skladby J. S. Bacha, F. Schumanna a J. Krušiny.
19:30 - 20:00
Salvátorský pěvecký sbor - W. A. Mozart - Requiem (výběr)
Výběr z Requiem zazní za dopovodu varhan (L.Vendl).
20:00 - 20:45
Slovenský pěvecký sbor CANTUS - Modlitba Páně - hudební a jazykové metamorfózy
Pěvecký sbor CANTUS z Bratislavy budou dirigovat Lenka Lennerová a Juraj Jartim.
21:00 - 21:30
L.Vendl - představení salvátorských varhan
Možnosti unikátních bachovských varhan představené názornými ukázkami.
22:00 - 23:00
Společné zpívání
Společné zpívání písní Taizé a písní ze zpěvníku Svítá.

Celovečerní program:

Prohlídka a historie chrámu, prohlídka zvonů
Vždy v přestávkách mezi hudebními vstupy
Prezentace fair trade výrobků a potravin z Obchůdku jeden svět.
Po celou dobu konání Noci kostelů
Duchovní rozhovory
Možnost duchovních rozhovorů s faráři salvátorského sboru.
Výstava původního tisku Bible kralické
Výstava původního tisku Bible kralické
Literatura o Bibli a víře

Informace o kostele

WWW: http://www.kostelusalvatora.cz

Adresa kostela: Salvátorská 1045/1

GPS: 50°5'20.692"N, 14°25'14.490"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Marie Vojáčková

Návaznost na dopravu:

metro A - stanice Staroměstská bus 207 - zastávka Staroměstská tram 17, 18 - zastávka Staroměstská

Kostel U Salvátora na Starém Městě je původně luteránský kostel z let 1611 až 1614 od Jana Kryštofa z Graubündenu - za autora projektu je také často považován Giovanni Maria Filippi. Po bitvě na Bílé hoře byl chrám evangelíkům zabaven a v roce 1626 darován řádu Paulánů. Po požáru v roce 1689 barokně přestaven. V roce 1720 přistavěna hranolová věž, po polovině 18. století vyzdoben rokokovými štukaturami. V roce 1784 byl kostel zrušen a v objektu umístěna mincovna. Roku 1863 byl zakoupen evangelickou církví augsburského vyznání, jak se nazývaly luterské církve u nás.  Od roku 1918 zde sídlí farní sbor Českobratrské církve evangelické.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube