28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Praha 1 - Staré Město, kostel U Salvátora

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:00 - 19:00
MgA. Josef Krušina - varhanní koncert
Program: Marc -Antoine Charpentier: Preludium; Josef Krušina: Andělé duhy. Sedm chorálních předeher věnovaných andělům; J. Krušina: Air. Varhanní meditace věnovaná vílám. Víly tančí a zpívají před gotheanem; J. S. Bach: Fuga Es-dur.
19:00 - 20:00
MgA. Lukáš Vendl - varhanni koncert
Geist und Seele z BWV 35 a Ach bleibe doch z BWV 11 (zpěv Marie Vojáčková) J. S. Bach a improvizace (varhany)
21:30 - 22:00
Dalibor Antalík - Závěrečné zamyšlení

Celovečerní program:

Salvátorské zvony
Prohlídka salvátorských zvonů pro jednotlivce či členy jedné domácnosti. Bude možná mezi hudebními vstupy a po nich.
Výstava fotografií z práce Střediska humanitární pomoci Diakonie ČCE v Bejrútu
Salvátorský pěvecký sbor - H. L. Hassler: Cantate Domino
Předtočeno, k poslechu pouze na webu kostela.

Informace o kostele

WWW: http://www.kostelusalvatora.cz

Adresa kostela: Salvátorská 1045/1

GPS: 50°5'20.692"N, 14°25'14.490"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Marie Vojáčková

Návaznost na dopravu:

metro A - stanice Staroměstská bus 207 - zastávka Staroměstská tram 17, 18 - zastávka Staroměstská

Kostel U Salvátora na Starém Městě je původně luteránský kostel z let 1611 až 1614 od Jana Kryštofa z Graubündenu - za autora projektu je také často považován Giovanni Maria Filippi. Po bitvě na Bílé hoře byl chrám evangelíkům zabaven a v roce 1626 darován řádu Paulánů. Po požáru v roce 1689 barokně přestaven. V roce 1720 přistavěna hranolová věž, po polovině 18. století vyzdoben rokokovými štukaturami. V roce 1784 byl kostel zrušen a v objektu umístěna mincovna. Roku 1863 byl zakoupen evangelickou církví augsburského vyznání, jak se nazývaly luterské církve u nás.  Od roku 1918 zde sídlí farní sbor Českobratrské církve evangelické.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube