24.05.19
NOC KOSTELŮ

Bohumín-Starý Bohumín, kostel Narození Panny Marie

Program Noci kostelů 24. května 2019

Program dosud nebyl zadán, zkuste to později, případně se obraťte na kontaktní osobu kostela.

Informace o kostele

WWW: http://www.rkf-starybohumin.cz

Adresa kostela: nám. Svobody

GPS: 49°55'13.406"N, 18°19'48.186"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jan Malchar

Návaznost na dopravu:

Autobus: linka 555

Farní kostel Narození Panny Marie se nachází na náměstí ve Starém Bohumíně v historické části města. Počátky historie kostela zůstávají poněkud zahaleny tajemstvím. První dřevěná kaple zde stála nejspíš již na přelomu 12. a 13. Století a mezi lety 1320 – 1400 byla nahrazena gotickým zděným kostelem. 

V roce 1668 byla ke  kostelu přistavěna severní kaple sv. Jana a o několik let později jižní kaple Panny Marie Růžencové.

Jednu z největších škod v historii utrpěl kostel 22. srpna 1850, kdy do věže kostela uhodil blesk a v důsledku následujícího požáru byla poškozena nejen samotná věž, ale také krov a klenba kostelní lodi.

Do roku 1853 byla dokončena oprava střechy a klenby nad kostelní lodí a původní gotická křížová klenba byla nahrazena klenbou valenou s freskami. Klenba byla snížena o několik metrů, oproti původní výšce, díky tomu se dodnes dochovaly dvě původní gotické kružby oken a jsou k vidění na půdě kostela. V roce 1854 byla realizována rekonstrukce kostelní věže, která získala jehlancovou střechu, namísto původní cibulové báně. Dnešní podobu získal kostel při rozsáhlé rekonstrukci v letech 1910 – 1911.

Za první světové války byly Němci pro válečné účely zabaveny dva malé zvony. Výrazněji byl však kostel poškozen během prvních dvou poválečných let. Během 2. světové války byly spolu se třemi zvony zabaveny i jiné měděné a mosazné předměty a kostel byl vážněji poškozen několika granáty.

Dne 7. října 2004 biskup František Václav Lobkowicz korunoval milostný obraz Panny Marie Růžencové – Starobohumínské korunkami, které o pár měsíců dříve požehnal papež Jan Pavel II. Starému Bohuínu tak byl navrácen statut lidového poutního místa.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube