02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Ludgeřovice, kostel sv. Mikuláše

Program Noci kostelů 2. června 2023

18:00 - 23:59 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:45
Mše svatá
19:00 - 20:00
Dětský program se svatou Terezkou
divadlo, tvořivá dílna, putovní hra
20:00 - 20:45
Varhany a fagot zní kostelem
Vystupuje Martin Poruba a Martin Šmíd
20:45 - 21:00
"Učitelka Pokory"
přiblížení postavy sv. Terezie od Dítěte Ježíše a Svaté Tváře (Terezka z Lisieux)
21:00 - 21:45
CANTICUM NOVUM
gregoriánský chorál, renesanční polyfonie a soudobá duchovní hudba doprovázená recitovanými texty sv. Terezie
22:00 - 22:30
"Květy z nebe"
rajská zahrada na stropě kostela i v srdci
22:45 - 23:00
Varhany a závěrečné požehnání
23:00 - 23:55
Kostel otevřený k prohlídce a adoraci

Celovečerní program:

Možnost návštěvy prvního podlaží ve věži kostela s expozicí stavebních artefaktů
Farní "mini-muzeum" na oratoři nad sakristií
Prohlídka kůru a varhan
Možnost nahlédnutí do sklepení kostela
Malý sklepní prostor pod sakristii kostela, který sloužil jako technické zázemí pro vytápění kostela. Byl zřízen v roce 1937.

Otevřené chrámy
Navštivte náš kostel i v jiné dny v rámci projektu Otevřené chrámy.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostludgerovice.cz

Adresa kostela: ulice Markvartovická

GPS: 49°53'27.754"N, 18°14'20.958"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Vít Zatloukal

Návaznost na dopravu:

Ze směru Ostrava jede ze zastávky Muglinovská autobus číslo 56 a 68. Ze směru Hlučín jede ze zastávky Autobusové nádraží autobus číslo 56. Autobus stojí na zastávce Ludgeřovice kostel.Do kostela je bezbariérový přístup z bočního vchodu.

                               

 

Římskokatolický kostel sv. Mikuláše tvoří nepřehlédnutelnou dominantu obce Ludgeřovice již od roku 1907. Jeho štíhlá věž vévodí svou výškou 75 m nejen obci, ale i dalekému okolí. Kostel patří do skupiny slezských novogotických chrámů, které jsou díky své červené fasádě z režných cihel nepřehlédnutelné. Kostel sv. Mikuláše mezi nimi vyniká svým příklonem k secesi a bohatou vnitřní výmalbou. Hlavním architektem kostela byl pan Alois Holuscha, majitel nedaleké cihelny. Za pozornost stojí vybavení lodi i sakristie, které je novogotické a slohově jednotné. Spolu s farou a přilehlými budovami, je kostel zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

               

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube