24.05.19
NOC KOSTELŮ

Liberec-Ruprechtice, kostel Sv. Antonína Paduánského

Program Noci kostelů 24. května 2019

18:00 - 18:45
Stůl pro mě prostíráš...
Mše sv. doprovázená rytmickými písněmi Scholy od 3A
18:50 - 19:30
Ruprechtický kostel otevřený všem
Komentovaná prohlídka kostela, seznámení s historií
19:00 - 21:00
Výtvarné dílny pro děti
Program se koná na faře
19:00 - 21:00
Soutěže pro děti
Program se koná před kostelem
19:00 - 23:00
Farní kavárna
Program probíhá na faře - přijďte se občerstvit čajem nebo kávičkou
19:30 - 20:00
Prohlídka kůru
Komentovaná prohlídka kůru, varhan a krátká ukázka varhanní hudby
20:00 - 20:30
Tančíme Ti pro radost
Ukázka židovských tanců. Možnost společně si vyzkoušet jednoduché tance.
20:30 - 21:00
Znáte bratry františkány?
Krátký film ze života bratří františkánů. Tito bratři působí také v naší farnosti.
21:00 - 21:30
Ukázky gregoriánského chorálu
21:30 - 22:00
Prohlídka klášterní kaple
Prohlídka kaple Stigmatizace sv. Františka v domě bratří františkánů. Kaple není běžně přístupná.
22:00 - 23:00
Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím
Ztišení za tónů vážné hudby.
23:00 - 23:30
Ticho a meditace

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostruprechtice.cz/

Adresa kostela: Markova

GPS: Loc: 50°47'18.851"N, 15°3'54.193"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Markéta Bílková (s. Antonína OSF)

Návaznost na dopravu:

Ke kostelu jezdí autobus MHD linka 25 zastávka Ruprechtice náměstí (170 m pěšky) nebo autobus linky 14 zastávka Hlávkova (320m pěšky). U kostela je malé parkoviště pro auta.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 23.05.2019)

Ne
9:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Po
8:30 celý rok, každý týden
Út
8:30 celý rok, každý týden
St
8:30 celý rok, každý týden
Čt
8:30 celý rok, každý týden
18:00 celý rok, každý týden
So
18:00 celý rok, každý týden, s nedělní platností

Chrám sv. Antonína Paduánského byl postaven v letech 1909 - 1910. Iniciátorem stavby byl "Spolek pro postavení kostela v Ruprechticích. Sloužil jako farní kostel pro Ruprechtice a Kateřinky do roku 1950. Poté v něm byl umístněn okresní archív. Od roku 1994 byly opět obnoveny bohoslužby.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube