07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Liberec-Ruprechtice, kostel sv. Antonína Paduánského

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:30 - 23:30 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:45
Mše svatá
18:50 - 19:30
Ruprechtický kostel otevřený všem
Komentovaná prohlídka kostela a kůru, seznámení s historií. Prohlídka věže a krovu.
19:00 - 21:00
Farní kavárna U Kostelní myši
Program probíhá na faře - přijďte se občerstvit čajem nebo kávičkou
19:00 - 22:00
Prohlídka věže
Prohlídka na věž kostela.
19:30 - 20:00
Prohlídka kůru
Komentovaná prohlídka kůru, varhan a krátká ukázka varhanní hudby
20:00 - 20:30
Tančíme Ti pro radost
Ukázka židovských tanců. Možnost společně si vyzkoušet jednoduché tance.
21:00 - 21:30
Prohlídka klášterní kaple
Prohlídka kaple Stigmatizace sv. Františka v domě bratří františkánů. Kaple není běžně přístupná.
22:00 - 23:30
Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi. Zastavení v tichu.
Ztišení, modlitba, meditace.

Celovečerní program:

Kompletní program www.farnostruprechtice.cz
Na našich farních stránkách budeme postupně aktualizovat program Noci kostelů v našem kostele.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostruprechtice.cz/

Adresa kostela: Markova

GPS: Loc: 50°47'18.851"N, 15°3'54.193"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Bonaventura Týnovská OSF

Návaznost na dopravu:

Ke kostelu jezdí autobus MHD linka 25 zastávka Ruprechtice náměstí (170 m pěšky) nebo autobus linky 14 zastávka Hlávkova (320m pěšky). U kostela je malé parkoviště pro auta.

Chrám sv. Antonína Paduánského byl postaven v letech 1909 - 1910. Iniciátorem stavby byl Spolek pro postavení kostela v Ruprechticích. Sloužil jako farní kostel pro Ruprechtice a Kateřinky do roku 1950. Poté v něm byl umístněn okresní archív. Od roku 1994 byly opět obnoveny bohoslužby.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube