28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Liberec-Dolní Hanychov, kostel sv. Bonifáce

Program Noci kostelů 28. května 2021

Program dosud nebyl zadán, zkuste to později, případně se obraťte na kontaktní osobu kostela.

Informace o kostele

WWW: https://rochlice.cz/ , http:// https://kostel-hanychov.webnode.cz/akce-v-kostele/

Adresa kostela: Ještědská

GPS: 50°44'29.22"N, 15°1'15.256"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Zdeněk Skalický

Návaznost na dopravu:

Ke kostelu Sv. Bonifáce v Liberci Hanychově je možné se dopravit MHD a to tramvají č.3 směr Horní Hanychov a vystoupit na zastávce Hanychov kostel. Nebo autem jet podle kolejí směr Ještěd.

Jedná se významnou církevní stavbu a dominantu Liberci v celoročně navštěvované oblasti pod Ještedem. Kostel v pseudorománském slohu s postranní věží vysokou 33,5 m byl postaven s velkými obtížemi během 1. světové války v letech 1915-1919 německými obyvateli, protože tato oblast Liberce byla obývána Němci. Kostel vysvětil 14.září 1919 litoměřický biskup Josef Gros. Po  odsunu původních německých obyvatel  po II. světové válce v roce 1945 začal kostel chátrat. jeden čas se dokonce uvažovalo o jeho zboření, ke kterému nakonec nedošlo. Je to jediný kostel tohoto hlavního německého patrona v ČR (pro Němce patron jako pro Čechy SV. Václav). Dokladem německé výstavby jsou nápisy na okenních vitrážích a oltářích, které dokládají tuto historii. Dalším dsokladem z této doby jsou také písemné materiály z dob přípravy stavby, během stavby a otom dále až do roku 1938. Samotná stavba je historickým dokladem staveb německých obyvatel na našem území na počátku minulého století.

Program:

NOC KOSTELŮ 2020

KOSTEL SV. BONIFÁCE V LIBERCI HANYCHOVĚ.

Vážení přátelé, v pátek 12. 6. 2020 se kostel sv. Bonifáce v Liberci Hanychově již po jedenácté připojí k noci kostelů pořádané v České republice. Kostel bude otevřen od 18 do 23 hodin.

Motto letošní noci kostelů:

„Učinil jsi měsíc k určování času...Přivádíš tmu, noc se snese...Slunce vychází...Člověk jde za svou prací“. Ž 104 19-23

Do setmění bude možno navštívit kostelní věž s dalekými výhledy na město Liberec, Ještěd a Jizerské Hory. Ve věži bude pro zájemce možná ochutnávka mešního vína.

V kostele je možné obdržet pamětní razítko kostela do poutnického průkazu, zaposlouchat se do duchovní hudby, prohlédnout si nově dokončený presbytář kostela, zasoutěžit si ve znalostech libereckých kostelů. Příchozí mohou také vložit své napsané prosby do určené schránky. Za tyto Vaše prosby pak budeme prosit při mších.

Program:

18:00 - Zahájení Noci kostelů vyzváněním zvonů 18:02 – do setmění věž jako vyhlídka 20:00 – Varhanní skladby

Po celou dobu otevření možnost výkladu o historii kostela pro zájemce.

22:30 – Noční modlitba růžence

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube