10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Liberec-Dolní Hanychov, kostel sv. Bonifáce

Program Noci kostelů 10. června 2022

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

WWW: https://rochlice.cz/, https://kostel-hanychov.webnode.cz/akce-v-kostele/

Adresa kostela: Ještědská

GPS: 50°44'29.22"N, 15°1'15.256"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Zdeněk Skalický

Návaznost na dopravu:

Ke kostelu Sv. Bonifáce v Liberci Hanychově je možné se dopravit MHD a to tramvají č.3 směr Horní Hanychov a vystoupit na zastávce Hanychov kostel. Nebo autem jet podle kolejí směr Ještěd.

Jedná se významnou církevní stavbu a dominantu Liberci v celoročně navštěvované oblasti pod Ještedem. Kostel v pseudorománském slohu s postranní věží vysokou 33,5 m byl postaven s velkými obtížemi během 1. světové války v letech 1915-1919 německými obyvateli, protože tato oblast Liberce byla obývána Němci. Kostel vysvětil 14.září 1919 litoměřický biskup Josef Gros. Po  odsunu původních německých obyvatel  po II. světové válce v roce 1945 začal kostel chátrat. jeden čas se dokonce uvažovalo o jeho zboření, ke kterému nakonec nedošlo. Je to jediný kostel tohoto hlavního německého patrona v ČR (pro Němce patron jako pro Čechy SV. Václav). Dokladem německé výstavby jsou nápisy na okenních vitrážích a oltářích, které dokládají tuto historii. Dalším dsokladem z této doby jsou také písemné materiály z dob přípravy stavby, během stavby a otom dále až do roku 1938. Samotná stavba je historickým dokladem staveb německých obyvatel na našem území na počátku minulého století.

Program:

NOC KOSTELŮ 2021

Vážení přátelé, v pátek 28. 5. 2021 se kostel sv. Bonifáce v Liberci Hanychově již po dvanácté připojí k Noci kostelů, pořádané v České republice.

Kostel bude otevřen od 17 do 23 hodin.

Motto letošní noci kostelů:

„Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří“. (žalm 104/20)

Do setmění bude možno navštívit kostelní věž.

V kostele se můžete zaposlouchat se do duchovní hudby, prohlédnout si nově restaurovanou sochu Panny Marie, shlédnout výstavu fotek varhaníků, kteří v kostele hráli.V prodeji bude publikace „100 let Hanychovského kostela sv. Bonifáce. Můžete také také vložit své napsané prosby do určené schránky. Za tyto Vaše prosby pak budeme prosit při mších. V kostele je možné obdržet pamětní razítko kostela do poutnického průkazu.

Program:

17:00 - Zahájení Noci kostelů vyzváněním zvonů 17:02 – do setmění věž jako vyhlídka 19:00 - Varhanní skladby 22:30 – Noční modlitba růžence

Po celou dobu otevření možnost výkladu o historii kostela pro zájemce.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube