02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Votice, kostel sv. Václava

Program Noci kostelů 2. června 2023

16:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
16:00 - 17:00
Prohlídka kostela pro rodiny s dětmi
Kostel viděný dětskýma očima.
17:00 - 18:00
Komentovaná mše svatá s rytmickým doprovodem se zaměřením (nejen) na děti
18:00 - 19:00
Komentovaná prohlídka kostela
Prohlídka kostela - jeho zákulisí a historie, liturgické předměty a oděvy, výklad symboliky. Prohlídka varhan, kůru, věže Václavky (věž kostela sv. Václava).
18:00 - 20:00
Dětský program na farní zahradě
Dětský program na farní zahradě • dětské dílny • venkovní soutěže pro děti • psaní proseb, které budou předneseny Bohu od 21:15 v kostele sv. Václava
18:00 - 20:00
Program pro mládež, kterou zajímají současné technologie
Let s dronem, ozobot, míčové hry, drobné občerstvení i opékání buřtů - to vše na faře a farní zahradě.
18:00 - 20:00
Prostor ke ztišení ve farní kapli
Místo ke ztišení (farní kaple) Psaní proseb, které budou předneseny Bohu od 21:15 v kostele sv. Václava
19:00 - 20:00
Komentovaná prohlídka kostela
Prohlídka kostela - jeho zákulisí a historie, liturgické předměty a oděvy, výklad symboliky. Prohlídka varhan, kůru, věže Václavky (věž kostela sv. Václava).
20:00 - 20:30
Prostor ke ztišení v kostele sv. Václava
20:30 - 21:00
Jan Zahradníček - La Saletta
MUDr. Petr Zítko přednese úryvek z básně Jana Zahradníčka
21:15 - 22:00
Večerní ztišení se zpěvy, svíčkami, přednesení Vámi napsaných přímluv Bohu
22:00 - 23:00
Cimbálová muzika Jana Dostála, soubor písní a tanců Jaro (Ústí nad Orlicí)
Plus táborák, opékání buřtů, občerstvení
22:00 - 23:00
Degustace mešního vína s výkladem - farní zahrada
Degustace, táborák, opékání buřtů.

Celovečerní program:

Psaní proseb a díků Bohu
Psaní proseb a díků, které budou předneseny Bohu od 21:15 v kostele sv. Václava ve Voticích.
Promítání fotografií ze života farnosti
Výhled z věže kostela

Informace o kostele

WWW: http://www.farnost-votice.cz

Adresa kostela: Kaplířovo nám.

GPS: 49°38'19.327"N, 14°38'38.561"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Marta Malotínová

Návaznost na dopravu:

Autobusové nádraží Votice přímo před kostelem. Spojení do Prahy, Tábora, Benešova a dalších měst cca 1x za hodinu.

Půvabný kostel v barokní úpravě a v nedávno zrekonstruovaném kabátě je překrásnou dominantou východní části města. Z jeho věže se za jasných dnů otevírá výhled do lehce zvlněné krajiny České Sibiře - třeba bude v tajemném nočním hávu ještě vábivější. Ze severu střeží svůj svatostánek svatý Václav se zkamenělými blanickými rytíři.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube