07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Ostrava-Zábřeh, kostel Navštívení Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostoz.cz I www.facebook.com/farnostoz

Adresa kostela: Závoří

GPS: 49°48'23.839"N, 18°14'26.780"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jana Pražáková

Návaznost na dopravu:

tramvaj č. 2,7, 48, 57

Předchůdcem farního kostela Navštívení Panny Marie v Ostravě – Zábřehu byl dřevěný kostel sv. Marka, který byl umístěn uprostřed starého hřbitova asi 30 m na jihozápadní straně od současného kostela. Poněvadž byl velmi chatrný, bylo počato 13. září 1806 za faráře P. Vojtka, který působil ve farnosti od roku 1784 se stavbou nového kostela. Postaven byl na panské zahradě a zasvěcen „Navštívení Panny Marie“. Stavbu provedl zednický mistr Antonín Engliš. Stavba byla ukončena již za působení faráře P. Jana Herbera 1. prosince 1814. Svěcení kostela se uskutečnilo 9. listopadu 1931 olomouckým světícím biskupem Mons. Dr. Janem Stavělem. Kostel je dlouhý 25,5 m, široký 9,75 m a vysoký 8 m. V průčelí nad hlavním vchodem je čtyřhranná věž. V roce 1896 opatřeny byly na věž hodiny od firmy „Moravus“ v Brně. Nad věží je kopule čtyřhranná, ukončena plechovou bání a železným křížem, nesoucím monogram jména „Maria“ a letopočet 1809. Nad presbytářem je malá dřevěná vížka, na ni zavěšen zvon „Umíráček“. Střecha končí malou plechovou bání a želazným křížem. Na věži, opravené v roce 1955, jsou 3 zvany: sv. Václav, sv. Jiří a Nepovskrněné Početí Panny Marie. R. 1885 přistavena byla na straně jižní kaple „Panny Marie svatohostýnské“, kde je socha od mistra Doležela z Olomouce; dřevěný oltář a 1 dubová zpovědnice. Jsou tam také umělecké sochy mistra Hubáčke z Pelhřimova: sv. Judy Tadeáše a sv. Františka z Assisi Vchod je ze strany západní. Po II. světové válce byly pořízené do kaple nové, dubové, ozdobné dveře od arch. Dvorského z Ostravy – Hrabůvky. Hlavní vchod je v průčelí pod věží. Dveře jsou dvojkřídlé, dubové také od arch. Dvorského, ozdobené křížem. Po II. světové válce byla k hlavnímu vchodu pristavena předsíň s balkonem, a misto původnich dveří upevněny skleněné, kyvadlové dveře. Vchod na kůr byl z kostela, vpravo od hlávní dveží. Byl při generální opravě kostela upraven a vede zvenčí. Je vedle vchodu do kaple. Schody na kůr jsou železobetonové. Před dalšími schody, vedoucími na věž jsou železné dveře. Na kůře, který byl po II. světové válce rozšířen, jsou varhany, pořízené v roce 1947 od firmy „Bratří Riegrové“ z Krnova. Za varhanama je vchod na balkon. Vlevo od hlavního vchodu je maličká okrouhlá kaplička, která je bolestnou vzpomínkou na oběti II. světové války. Jsou tam na zdi mramorové tabulky se jmény těch, kteří zahynuli v koncentračních táborech a při bombardování Zábřeha v roce 1944. V pozadí kapličky stojí mramorová socha „Panny Marie Sedmibolestné“. Loď chrámová je osvětlena 4 románskými okny. Je to katedrální sklo s obrazy 4 svatých Evangelistů. Po stranách jsou 2 boční mramorové oltáře: sv. Václava a sv. Ludmily. V presbytáři je mramorový oltář se sochami 2 andělů a mramorová křtitelnice. U presbytáře je ve zdi reliéf „Panny Marie lurdské“ a „sv. Josefa“. Nad hlavním oltářem je obraz od Bergra – „Navštívení Panny Marie“ (Titulus Ecclesiae). Na klenbách jsou 2 opraveny obrazy: „Kázání na hoře“ a „Ježíš, Přítel dítek“. Dlažba kostela je ze šamotových dlaždiček, přiměřeně vzorkovaných. V duchu liturgické reformy po II. vatikánském koncilu, tehdejší duchovní správce kanovník P. Vincenc Majar pořídil obětní stůl, kříž i kazatelnu z jilmového dřeva. Byla to první změna v duchu II. vatikánského koncilu na území města Ostravy. Z významných oprav v minulém století si připomeňme: generální opravu doplněnou pořízením nových varhan v roce 1946-47, výměnu střešní krytiny a pořízení nové fasády v roce 1971, nových věžních hodin, lustrů a úpravu okoli kostela.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube