07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Jirkov, kostel sv. Jiljí

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 19:30 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

 

Děkanský kostel svatého Jiljí v Jirkově

Nejstarší jirkovskou stavební památkou je kostel sv. Jiljí. Původně zde stával raně gotický kostelík z doby kolem roku 1300, postavený na ostrůvku jako opevněný kostel. Přístup k němu byl po můstku. Byl přestavěn v pozdně gotickém stylu z roku 1538 a postavený za použití starších částí. Věž byla přistavěna v letech 1540 - 1545 a teprve v roce 1583 zastřešena. V roce 1642 bylo nutno zastřešení věže provést znovu, válečné události ji silně poškodily. Od roku 1587 až do roku 1837 vyvolával hlásný ze všech rohů této čtverhranné věže každou celou hodinu od 22 hodin večer do 4 hodiny ranní.

Kolem roku 1650 rozšířen a zbarokizován. Kolem roku 1660 byla na jižní stranu lodi přistavěna červenohrádecká kaple a na severní stranu kaple sv. Jana Nepomuckého se samostatným vchodem z Kostelního náměstí, dnes již zazděným. Roku 1784 byly do kostela pořízeny nové varhany a roku 1823 byl kostel nově vydlážděn. Kostel byl mnohokrát opravován - roku 1590 ještě protestanty, pak roku 1661, 1777, 1850, 1885, 1919, 1947 a začátkem 90. let, kdy se našly listiny, vložené při jednotlivých opravách. Kostel je jednolodní, zakončený nevýrazným presbytářem. Má mohutnou předsíň a třípatrovou věž s ochozem a bání s lucernou. Vnějšek je prostý, polygonální presbytář a nároží lodě jsou zpevněna opěrnými pilíři. Okna v lodi jsou hrotitá bez kružeb.

Vchod do kostela je ze severní předsíně pozdně hrotitým gotickým portálem z doby stavby a hlavním portálem v západním průčelí ze stejné doby. Vnitřek lodi byl zbarokizován v 18. století. V lodi je valená klenba s pásy, tribuna v západní části lodě je podklenuta křížovými hřebínkovými klenbami na hranolových pilířích. Roku 1909 byl na severní stranu věže přenesen ze staré dívčí školy městský znak.

V kostele jsou pohřbeni někteří členové šlechtických rodů, kteří významně zasáhli do dějin města. Mají zde náhrobní desky např.: renesanční náhrobek Václava z Veitmile z roku 1532 (postava rytíře), Kryštof z Karlovic - (postava klečícího rytíře) pískovec z roku 1578, V červenohrádecké kapli v podlaze je pochován Jindřich z Rottenhanu a jeho choť Gabriela Czernínová a jejich dcery Gabriely z Buquoyů - litina z roku 1836 a Jan Nepomucký z Trauttmannsdorfů - mramor z roku 1846. V červenohrádecké kapli je obraz Obětování P. Marie od Dominika Zampieriho z počátku 17. století a v kostele je pozdně gotický dřevěný polychromní krucifix z počátku 16. století - práce z okruhu U. Creutze. Nad vstupem do sakristie je oválný olej Narození Páně, pravděpodobně z okruhu J. P. Brandla z počátku 18. století.

U kostela je mariánský sloup - Panna Maria Bolestná, umělecky hodnotné dílo českého barokního sochaře J. Brokoffa z let 1695, které bylo postaveno na památku přežitých hrůz v době třicetileté války a let následujících.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube