10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Ostrava-Přívoz, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Program Noci kostelů 10. června 2022

17:00 - 17:40
Mše svatá
17:00 - 23:00
Videopozvánka na Noc do kostela v Přívoze
Také o letošní Noci kostelů 10. června Vám nabídneme v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie zajímavý program. Kostel bude otevřen od 17:00 do 23:00 hodin.
17:50 - 17:55
Ať zní - zvony svolávající
17:55 - 18:00
Úvodní slovo
slovo o. Dominika Partyky, farního vikáře
18:00 - 18:45
B&D Strings
Alžběta Falcníková housle, Judita Šprochová violoncello, členky Janáčkovy filharmonie Ostrava. V programu zazní skladby J.S.Bacha, G.B.Plattiho, I.Szurmanové a R.Glièra.
18:00 - 20:00
Přímluvná modlitba
Možnost přímluvné modlitby za Vás osobně. Nebojte se a přijďte, rádi se za Vás pomodlíme.
18:00 - 21:00
Program pro děti
Přijďte lépe poznat kostel a věci, které v něm jsou.
18:00 - 22:20
Prohlídka věže a hodin s průvodcem
Prohlídky jsou pouze v časech 18:00, 18:25, 18:50, 19:15, 19:40, 20:05, 20:30, 20:55, 21:20, 21:45, 22:10. Doba prohlídky je cca 30 minut. Část cesty je po žebřících. Doporučujeme rezervaci na odkaze v detailu programu!
18:50 - 19:10
Ovčí zpěvohra - divadlo na motivy žalmu 23 v nastudování dětské scholy
19:15 - 20:05
Dílo architekta a urbanisty Camilla Sitteho (1843-1903) v Přívoze a na Ostravsku - Mgr. Romana Rosová, Ph.D., Mgr. Martin Strakoš
20:10 - 20:30
Noe - Bůh dodrží, co slibuje!
Krátký obrázkový film pro děti. Možnost bezplatné rezervace místa na odkaze uvedeném v detailu programu.
20:10 - 20:55
Čas pro zpěv a kytaru
Je nám líto, ale z důvodu nemoci Michaela Světlíková (zpěv) a Nikola Dus (kytara), Antonín Morawiec (klavír) nevystoupí. Ale máme pro Vás skvělou zprávu! Vše a ještě něco navíc hravě zvládne v jedné osobě Lukáš Vojvodík! Křesťanské písně od 20:10.
20:30 - 21:15
Kdo je papež František?
Možnost bezplatné rezervace místa na odkaze uvedeném v detailu programu.
21:00 - 21:45
Canticum Novum
Koncert vokálního komorní sboru z Ostravy-Petřkovic.
21:20 - 22:55
Příběh Marie
Možnost bezplatné rezervace místa na odkaze uvedeném v detailu programu.
22:00 - 22:55
Zastav se a naslouchej
Prostor k osobní meditaci v tiché atmosféře nočního kostela.
22:55 - 23:00
Požehnání
Závěrečná modlitba.

Celovečerní program:

Výstava od Noci 2021 do Noci 2022
Výběr fotografií z dění ve farnosti.
Rozhovor s knězem
Během celé Noci kostelů možnost rozhovoru s knězem.
Zapal svíčku
Přijďte se pomodlit a rozsvítit svoji svíčku (modlitba a svíčky budou k dispozici).
Slova povzbuzení
Svědectví a letáčky o životě s Bohem (zdarma).
Výstava liturgických předmětů
Výstava věcí, které se používají při bohoslužbách.
Boží slovíčko
Úryvky z Bible pro vás.

Informace o kostele

WWW: https://privoz.farnost.cz/

Adresa kostela: nám. Svatopluka Čecha

GPS: 49°51'4.405"N, 18°16'20.991"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jan Košárek

Návaznost na dopravu:

Tramvajová (č. 1,2,8) a trolejbusová zastávka (č. 101, 102, 108) Náměstí S.Čecha.

Dějiny Přívozu jsou spjaty s dějinami Ostravy. První písemnou zmínku nacházíme v r. 1267 v závěti olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku. Vesnička Přívoz byla přifařena ke kostelu sv. Václava. Touha přívozských občanů po samostatné farnosti a povýšení na statut města ve 2. pol. 19. stol. je vedla k přistoupení na podmínku vlády postavit samostatný farní kostel.

Dne 3. dubna 1890 byly schváleny stanovy spolku pro stavbu kostela Panny Marie. Projekt vypracoval ředitel průmyslové státní školy ve Vídni, Camillo Sitte, který navrhl nejen kostel, ale vypracoval územní plán pro celý Přívoz, který je do dnes oceňován i UNESCEM. kostel měl být jubilejním a měl být hotov do roku 1898, na památku padesátiletého panování tehdejšího císaře Františka Josefa I. Skutečné dokončení se však o rok protáhlo. Kostel byl posvěcen na svátek Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna 1899 olomouckým arcibiskupem Dr. Theodorem Kohnem. Svěcení se zúčastnil i arcivévoda Evžen jako zástupce císaře Františka Josefa I. kostel je postaven ve slohu novogoticko-románském. Půdorys kostela je tvořen křížovou lodí, do níž je vepsána oválně protáhla rotunda, jež je sklenutá klenbou s velkým rozpětím dle Monierova systému. Původně měl mít chrám kopuli nad křížovou lodí, ale z různých hlavně finančních důvodů z toho sešlo. Délka kostela je 36.43 m, šířka 27 m. Po stranách průčelí kostela ční štíhlé gotické věže vysoké 67 metrů. Průčelí kostela je tvořeno pavlánem, jakoby baldachýnem nad hlavním portálem, který tvoří velké kruhové gotické okno a hlavní vchod. Rozeta byla před válkou opatřena obrazem Neposkvrněného srdce Panny Marie, při bombardování za druhé světové války byla zničena. Hlavním vchodem se vstoupí do chrámové předsíně. Pravá strana předsíně tvoří tzv. kapli Bolestné Panny Marie s oltářem a Pietou. Předsíň je od chrámové lodi oddělená kovanou mříží. Nad předsíní je umístěn hudební kůr, který je nesen dvěma pilíři, rozvětvenými ve dva sloupy. Na kůru jsou umístěny varhany systému UNIT od firmy Rieger z Krnova o 28 rejstřících, dvou manuálech s mechanickou trakturou. Okna byla původně barevná s obrazy ze života Panny Marie: vlevo korunování P. Marie s nápisem Ave Maria, sine labe originali concepta a vpravo nanebevzetí P. Marie s nápisem Grátia plena. Okna maloval Karel Melzer z Langenavy. Tři barevné okna byla rovněž v presbytáři s malbami: Neposkvrněného početí Panny Marie - což je titulatura kostela - s nápisem Fiat mihi secundum verbum tuum, druhé okno sv. Josefa a třetí okno sv. Anny s nápisem Sta Anna, ora pro nobis. Všechna barevná okna byla zničena při bombardování za II. světové války a nebyla již obnovena. Další menší okna jsou ve výklencích po stranách presbytáře a kůru. Ve věžích jsou zavěšeny celkem tři zvony: ve východní věži největší zvon s nápisem Ave Maria o průměru 137 cm a hmotnosti 1350 kg, v západní věži prostřední zvon s nápisem Cyrill et Methodius o průměru 117 cm a hmotnosti 850 kg a malý zvon o průměru 97 cm a hmotnosti 475 kg s nápisem Aloisius. Všechny zvony jsou ocelové a byly odlity ve Vítkovických železárnách v r.1921, aby tak nahradily původních pět zvonů ze zvonoviny, jež byly zrekvírovány pro válečné účely. Hlavní oltář, privilegovaný, je pseudogotický, grädenský. Přední spodní část oltáře i mensa je z bílého kararského mramoru, zadní část je z pískovce. Mramorovou část oltáře, křtitelnici a oltářní mřížku z mramoru dodal Otto Wienlich, kameník v Opavě. Retabulum je od Josefa Riffesera, stavitele oltářů v St. Ullrichu - Grädenu. Je zhotoven z měkkého dřeva. V retabulu je umístěn obraz Neposkvrněné, patronky kostela.Autorem obrazu je akad. malíř František Ženíšek. obraz daroval světitel arcibiskup Kohn. Po levé straně obrazu jsou velké sochy sv. Jáchyma a sv. Jana Evangelisty, vpravo sv. Josefa a sv. Anny. Těsně kolem obrazu jsou ještě dvě a dvě menší sochy: krále Davida, proroků Jeremiáše, Ezechiela a Daniela. Svatostánek byl původně dřevěný a v r. 1926 nahrazen novým kararského mramoru. Po obou stranách svatostánku jsou umístěny sochy adorujících andělů z kararského mramoru, dodané firmou Vávra z Ostravy. V oltáři jsou uloženy ostatky sv. Bartoloměje, Fruktuosa a Longina. V předním levém výklenku je umístěn vedlejší oltář Božského Srdce Páně. Oltář je pseudogotický dubový. Na oltáři je obraz Pána Ježíše zjevujícího se sv. Markétě Alacoque. obraz malovala Marie Schöffmannová z Vídně. Po obou stranách obrazu jsou sochy sv. Barbory a sv. Prokopa - patronů horníků. Oltář byl pořízen r. 1902. V pravém předním výklenku je vedlejší oltář sv. Alžběty, provedení je obdobné jako výš popsaný oltář. obraz sv. Alžběty Uherské je od vídeňského malíře Baara. Světice na obraze má podobu císařovny Alžběty. Oltář zhotovil Robert Hennel vtě dva vedlejší oltáře: vpravo sv. Barbory s postranními sochami sv. Jana Vianneye a sv. Judy Tadeáše, vlevo oltář sv. Terezie od Dítěte Ježíše se soch Novém Jičíně a posvěcen byl 18. října 1903. U bočních vchodů jsou umístěny ješami sv. Alžběty a Sv. Terezie větší. Kazatelna je dřevěná, je opatřena dřevěným přístřeškem. Na kazatelně jsou ve dřevě vyřezány latinsky citáty z Písma sv.: Mt 25, Jan 1,14, Iz 8,18, L 1,38, Mk 1,11.Kazatelnu a dvě zpovědnice dodal František Grmela, umělecký stolařský závod v Brně.

Fotogalerie z Noci kostelů:

Noc kostelů 2020
Noc kostelů 2020
Ostrava-Přívoz, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
Noc kostelů 2021
Noc kostelů 2021
Ostrava-Přívoz, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube