28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Druztová, kostel sv. Maří Magdalény

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:00 - 19:15
Oslava života, Naděje, Mateřství, Druhohorní moře
18:00 – Slavnostní zazvonění na zvon – zahájení Noci kostelů 18:00-19:15- Možnost prohlídky kostela, drobná aktivita pro děti a dospělé s „přesahem“, nahlédnutí do druhohorního moře, výstava obrázků malířky, spisovatelky Martiny Šimkové
19:30 - 20:00
setkání
19:30-20:00 – Filozofování – Úhly pohledu, nadhledu, společné hledání odpovědí na otázky, které přináší dnešní doba.
20:00 - 22:00
3xM
Tři ženy, Tři texty - Tři M – Markéta, Martina, Marie – společné téma: Mateřství, Naděje, Oslava života- Rozmluvy nad texty k zamyšlení ve společném kruhu při svíčkách.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostdysina.cz/

GPS: 49°47'43.692"N, 13°27'19.321"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Libor Buček

Se svolením arcibiskupa dal postavit roku 1351 Racek ze Švamberka kostel, který byl původně gotický. Až do této doby navštěvovali věřící kostel v Dýšině, ale časté povodně jim bránily v cestě přes řeku. Prvním duchovním v novém kostele byl až do roku 1360 farář Jan, pod jehož správu byly přiděleny mimo hrad i Druztová a Dolany. V blízkosti kostela stála fara a dřevěné domky obyvatel vesnice. V období husitských válek byl kostel pobořen a fara zanikla, kostel byl opraven později. Klenba presbytáře pochází z r. 1632. Kostel byl v r. 1699 rozšířen, presbytář byl sklenut valenou klenbou, loď kryta dřevěným kazetovým stropem a kruchta opatřena masivními pilíři. Hlavní oltář je pseudogotický z r. 1906, po pravé straně je oltář sv. Martina ze 2. pol. 17. století. Kazatelna je raně barokní s boltcovým ornamentem a přemalovanými obrazy Krista a apoštolů. Kamenná křtitelnice s železným víkem pochází z doby kolem r. 1800. Varhany jsou z roku 1912. Šindelová střecha věže byla opravena roku 1995 a střecha kostela roku 2000. Ve věži byly původně 3 zvony, ale v září 1916 byly dva menší rekvírovány pro válečné účely a byl ponechán jen největší s českým nápisem: „Dal ulít Ondřej Červenka z Plzně.“ Tento zvon byl zhotoven v Norimberku r. 1640. V roce 1701 byl kostel povýšen na farní a purkmistr a rada města Plzně zřídili v Druztové samostatnou faru. Pravděpodobně roku 1801 byly u vchodu do kostela vysazeny 2 lípy, ale protože svými kořeny narušovaly stavbu a ulomená větev poškodila střechu, byly obcí v roce 2000 poraženy a téhož roku vysazeny 2 nové mladé lípy, ale již ve větší vzdálenosti od kostela. Kostel v Druztové byl také v posledním desetiletí třikrát vykraden.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube