24.05.19
NOC KOSTELŮ

Brno-Královo Pole, kostel Nejsvětější Trojice

Program Noci kostelů 24. května 2019

20:00 - 22:00
Varhany, jak je neznáte.
Komentované prohlídky kostelních varhan a představení projektu Varhany pro Královo Pole.
20:30 - 21:00
Vystoupení chrámového sboru
Vystoupení chrámového sboru pod vedením Jana Hanáčka.

Informace o kostele

WWW: https://www.farnost-krpole.cz

Adresa kostela: Božetěchova

GPS: 49°13'38.119"N, 16°35'46.848"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Josef Řídký

Návaznost na dopravu:

Kostel se nachází na ulici Božetěchova v blízkosti areálu FIT VUT, nejbližší zastávkou MHD je přestupní uzel Semilasso.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 11.08.2017)

Ne
7:30 celý rok, každý týden
9:30 celý rok, každý týden
18:30 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Po
9:30 celý rok, každý týden, DD Kociánka
18:00 celý rok, každý týden
St
18:00 celý rok, každý týden, mše svatá pro děti
Čt
18:00 celý rok, každý týden
18:30 celý rok, každý týden
So
7:30 celý rok, každý týden

Kostel spolu s klášterem založil roku 1375, moravský markrabě Jan Jindřich spolu se svou čtvrtou manželkou Alžbětou Oettigenskou a svými syny Joštem, Janem Soběslavem a Prokopem. Posledně jmenovaný je v Andělské kapli kostela pohřben.

Za více než čtyři století své existence klášter dvakrát vyhořel, třikrát byl vydrancován a zapálen husity, jedenkrát byl zapálen a rozbořen uherskými vojsky, jedenkrát byl vydrancován stavovskými vojsky, třikrát vojsky švédskými, jedenkrát vojsky pruskými. Roku 1782 byl klášter za Josefa II. zrušen a později přeměněn na kasárna. Dnes v areálu kláštera sídlí Fakulta informačních technologií VUT a kostel je ve správě Římskokatolické farnosti u kostela Nejsvětější Trojice, Brno-Královo Pole.

Kostel dnes představuje jednu z nejcennějších gotických staveb, oděnou však v 2. polovině 18. století do barokního pláště. Kromě bohatě vyřezávaných chórových lavic z počátku 17. století přibyly v 60. letech následujícího věku hodnotné oltáře a obrazy dvanácti apoštolů od Josefa Sterna. Při prohlídce jistě nevynechejte vzácné fresky v bočních kaplích, které vytvořil v letech 1766-79 Franz Anton Maulbertsch.

Díky vzorné péči duchovního správce a farníků je kostel ve velmi dobrém stavu. V kostele byly restaurovány fresky v bočních kaplích, proběhly opravy exteriéru kostela a v posledních letech byl kompletně obnoven hlavní oltář a restaurována série 12 obrazů apoštolů a obě chórové lavice. Nyní probíhá restaurování bočních oltářů a zateplení oken nad nimi. S podporou diecézního organologa, duchovního správce i lidí z uměleckých kruhů se občanské sdružení Varhany pro Královo Pole snaží nashromáždit prostředky k další nutné investici, pořízení nových varhan, neboť současné jsou ve velmi špatném technickém stavu.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube