02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Brno-Královo Pole, kostel Nejsvětější Trojice

Program Noci kostelů 2. června 2023

17:00 - 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 18:30
Katecheze Dobrého Pastýře
Víte, kde najdete na glóbusu Izrael? A kde je na mapě Nazaret, Betlém a Jeruzalém, a co důležitého se v těchto městech událo?
17:30 - 18:15
Bože, tebe chválíme
Pravidelná páteční adorace zakončená svátostným požehnáním.
18:30 - 19:15
Mše svatá
19:30 - 20:15
Přelet sov nad PNG
Jaké je to být misionářem na Papui-Nové Guineji?
20:15 - 23:00
Varhany, jak je neznáte.
Komentované prohlídky kostelních varhan a představení projektu Varhany pro Královo Pole.
20:30 - 21:00
Vystoupení chrámového sboru
Vystoupení chrámového sboru pod vedením Jana Hanáčka.
21:00 - 22:30
Seznámení s anděly
Komentovaná prohlídka části vnitřní prohlídkové trasy - Andělské kaple. Prohlídku komentuje Jana Čalkovská.

Celovečerní program:

Soukromé prohlídky kostela
Po celou dobu trvání Noci kostelů máte možnost si zapůjčit textového průvodce a projít si kostel Nejsvětější Trojice. Upozorňujeme, že některé části kostela mohou být z důvodu probíhajícího programu dočasně nepřístupné.

Informace o kostele

WWW: https://www.farnost-krpole.cz

Adresa kostela: Božetěchova

GPS: 49°13'38.28"N, 16°35'46.68"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Josef Řídký

Návaznost na dopravu:

Kostel se nachází na ulici Božetěchova v blízkosti areálu FIT VUT, nejbližší zastávkou MHD je přestupní uzel Semilasso.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 07.12.2021)

Ne
7:30 celý rok, každý týden
9:30 celý rok, každý týden
18:30 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Po
7:00 ve školním roce, každý týden
St
18:00 ve školním roce, každý týden, mše svatá pro děti
Čt
7:00 ve školním roce, každý týden
18:30 ve školním roce, každý týden
So
7:30 ve školním roce, každý týden

Kostel spolu s klášterem založil roku 1375, moravský markrabě Jan Jindřich spolu se svou čtvrtou manželkou Alžbětou Oettigenskou a svými syny Joštem, Janem Soběslavem a Prokopem. Posledně jmenovaný je v Andělské kapli kostela pohřben.

Za více než čtyři století své existence klášter dvakrát vyhořel, třikrát byl vydrancován a zapálen husity, jedenkrát byl zapálen a rozbořen uherskými vojsky, jedenkrát byl vydrancován stavovskými vojsky, třikrát vojsky švédskými, jedenkrát vojsky pruskými. Roku 1782 byl klášter za Josefa II. zrušen a později přeměněn na kasárna. Dnes v areálu kláštera sídlí Fakulta informačních technologií VUT a kostel je ve správě Římskokatolické farnosti u kostela Nejsvětější Trojice, Brno-Královo Pole.

Kostel dnes představuje jednu z nejcennějších gotických staveb, která byla v 2. polovině 18. století oděna do barokního pláště. Kromě bohatě vyřezávaných chórových lavic z počátku 17. století přibyly v 60. letech následujícího věku hodnotné oltáře a obrazy dvanácti apoštolů od Josefa Sterna. Při prohlídce jistě nevynechejte vzácné fresky v bočních kaplích, které vytvořil v letech 1766-79 Franz Anton Maulbertsch.

Díky vzorné péči duchovního správce a farníků je kostel ve velmi dobrém stavu. V kostele byly restaurovány fresky v bočních kaplích, proběhly opravy exteriéru kostela a v posledních letech byly kompletně obnoveny hlavní i boční oltáře a restaurována série 12 obrazů apoštolů a obě chórové lavice. Nyní probíhá restaurování fresky ve Švédské kapli. S podporou diecézního organologa, duchovního správce i lidí z uměleckých kruhů se občanské sdružení Varhany pro Královo Pole snaží nashromáždit prostředky k další nutné investici, pořízení nových varhan, neboť současné jsou ve velmi špatném technickém stavu.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube