07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Troubsko, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:45
Mše svatá
mši sv. bude sloužit Mons. František Koutný
19:00 - 22:00
Možnost prohlídky
19:30 - 20:25
Nebeská hra
Vystoupení společenství MiniKřemílku
20:40 - 21:25
Vystoupení CM Omičan
hudební vystoupení s cimbálem
21:25 - 21:40
Vystoupení SKM
hudební vystoupení ženského kvartetu
21:40 - 21:55
vystoupení chrámového sboru

Informace o kostele

WWW: http://farnost.troubsko.cz/

GPS: 49°9'55.8"N, 16°31'3"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Marie Volejníková

Návaznost na dopravu:

Z Brna - Nemocnice Bohunice – autobusem 51 zastávka Troubsko, Nová

Z Brna - Osová (na mostě) - autobusem 403 zastávka Troubsko, Nová

Z Brna - Osová (na mostě) - autobusem 404 zastávka Troubsko, Nová

Vlakem z Brna-hlavního nádraží do stanice Troubsko (Os 4846, Os 4850, Os 4852)

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 18.05.2017)

Ne
7:30 celý rok, každý týden
9:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Út
18:00 celý rok, každý týden, v kapli sv. Floriána v Brně-Bosonohách
St
18:00 celý rok, každý týden, v kapli sv. Jana Křtitele v Ostopovicích
Čt
18:00 celý rok, každý týden, v kapli Všech svatých v Troubsku
18:00 celý rok, každý týden, mše svatá pro rodiče s dětmi

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie stojící na mírném návrší ve východní části obce Troubsko dominuje okolní krajině již po staletí. Současný  kostel pocházející z poloviny 18. století zde stojí přes 250, ale už nejpozději ve 13. - 14. století zde stával menší kostelík stejného zasvěcení, pravděpodobně v románském slohu, obklopený pohřebištěm a osídlením, jak dosvědčují archeologické vykopávky prováděné v polovině 20. století v okolí kostela. Podle některých zpráv měl tento kostelík vchod z jižní strany směren ke Střelicím. První písemná historická zmínka o farnosti a kostele v Toubsku je z roku 1329. Je známa neúplná řada troubských farářů už v období 14. - 16. století. Na přelomu 16. a 17. století zde, stejně jako jinde na Moravě i v Čechách, převzali faru do správy envageličtí českobratrští kazatelé. Později (od třicetileté války) byla troubská fara spravována z Rosic, případně ze Střelic.

Roku 1673 jsou zaznamenány jako přislušenství původního kostela i dva zvony, z nichž jeden z roku 1631 byl na věži kostela až do roku 1917, kdy však byl spolu s dalšími zvony rekvírován pro válečné účely. Samostatná katolická farnost v Troubsku byla obnovena až roku 1687. V letech 1746 - 1758 nechala tehdejšěí majitelka panství Anna Cecilie ze Sekenbergu, vdova po Tomáši Janu Sekorovi ze Sekenbergu, postavit na stejném místě nový větší kostel, který byl slavnostně posvěcen teprve roku 1779 (17. října) prvním brněnským biskupem Matyášem hrabětem Chorinským z Ledské. Na vnitřní výzdobě kostela se podíleli sochař Ondřej Schweigel a malíři Josef Stern a Josef Stubenbeck. Počet zvonů na věži kostela se postupem doby měnil; v součastnosti jsou zde dva zvony (starý z roku  1832 a novější z roku 1948). Původní šindelem krytá střecha věže, která vyhořela po zásahu bleskem roku 1785, byla roku 1796 obnovena s měděnou krytinou. Na průčelí kostela jsou mozaikové obrazy s patrony jednotlivých obcí.

Výroční slavnost kostela je 15. srpna (Nanebevzetí Panny Marie).

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube