12.06.2020
NOC KOSTELŮ

Lštění, kostel sv. Klimenta, Hradiště

Program Noci kostelů 12. června 2020

17:00 - 18:00
Individuální prohlídka kostela, možnost podívat se ke zvonům
18:00 - 18:30
Bohoslužba slova se svatým přijímáním
18:45 - 19:15
Seznámení s historií místa a osobou sv. Klimenta
19:30 - 20:00
Chvíle pro komorní hudbu (Václav Janoušek - violoncello, Kamila Uherková a Anna Kutová - flétny)
Na programu skladby Jaroslava Pelikána a Johanna Sebastiana Bacha
20:30 - 21:00
Hudební zastavení s violou a klavírem (P. Martin Janata - viola, Alena Vašáková - klávesy)
Michail Ivanovič Glinka - Sonata pro violu a klavír d-moll
21:15 - 22:00
Noční koncert italské renesanční hudby (Přemysl Vacek - loutna)
"Neznámá tvář italské renesance" - hudba italských autorů 15. a 16. století - od prvních hudebních tisků po konec epochy renesance před rokem 1600
22:00 - 22:30
Čas pro ztišení a modlitbu

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostporici.cz/

GPS: 49°52'0.223"N, 14°43'35.453"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Miroslava Králíková

Návaznost na dopravu:

vlak: Praha, hl. n. - Čtyřkoly a dále pěšky, po mostě přes Sázavu a potom vlevo po modré turistické značce (1,7 km)

vlak: Praha, hl. n. - Čerčany - Lštění a dále pěšky po modré turistické značce (1,4 km)

auto: po silnici 109 do Přestavlk u Čerčan a dále podle místního značení (směr Hradiště) až ke kostelu

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 15.03.2020)

So
15:00 od března do Štědrého dne, 1x za 14 dní, lichý týden (tento týden je sudý), Bohoslužba slova se svatým přijímáním, 2x za rok Mše svatá

 

V místě bývalého slovanského hradiště (zmínka v Kosmově Kronice české v r. 1055) byl na počátku 14. stol. zbudován gotický kostelík sv. Klimenta. Některé prameny uvádějí, že v gotickém zdivu je možno najít i zbytky zdiva románského. Roku 1730 byl kostelík obnoven a barokně přestavěn. Barokní kostelní věž pokrytá šindelem je dominantou širokého okolí. Generální oprava kostela proběhla v letech 1972-1973. Při opravě poškozené omítky po krupobití v létě r. 1974 byl odkryt starý gotický portál z pískovcových kvádrů na levé vnější straně kostela. V interiéru kostela je velká barokní socha sv. Klimenta a apsidovitý presbytář.

http://www.lsteni-zlenice.cz

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube