12.06.2020
NOC KOSTELŮ

Praha-Slivenec, kostel Všech svatých

Program Noci kostelů 12. června 2020

17:00 - 22:00
Individuální prohlídka kostela
Prohlídka kostela. Příležitost ke ztišení a modlitbě.

Celovečerní program:

Sběratelské razítko

Informace o kostele

Adresa kostela: K Lochkovu

GPS: 50°1'10.412"N, 14°21'16.007"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Petra Siganová

Návaznost na dopravu:

bus 120, 130, 230 - zastávka Slivenec 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 12.11.2020)

Ne
17:00 celý rok, každý týden
kostel a 3 králové oltářní obraz Praha-Slivenec, kostel Všech svatých Praha-Slivenec, kostel Všech svatých Praha-Slivenec, kostel Všech svatých Praha-Slivenec, kostel Všech svatých Praha-Slivenec, kostel Všech svatých z 31.JPG z 61.JPG

Roku 1253 byl Slivenec darován řádu Křižovníků.Křižovníci vybudovali ve vsi rozsáhlý církevní statek a také kostel Všech Svatých.

Kostel Všech Svatých je raně gotická stavba nacházející se uprostřed obce.

Nejstarší část kostela pochází ze 13. století. V roce 1693 byla přistavěna předsíň a v roce 1889 byly provedeny úpravy podle návrhu Antonia Barvitia.

Je zde nejstarší známý dochovaný krov na našem území. Dřevo na něj bylo pokáceno v pozdním létě 1322 nebo časném jaru 1323. Presbyterium je uzavřeno pěti stranami osmihranu a nemá žádné vnější opěrné sloupy. Samotné presbyterium snad dříve sloužilo jako kaple a loď byla postavena později. Zastropení je řešeno pomocí žebrového klenutí. Žebra klenby jsou velmi mohutná a z klenutí výrazně vystupují. Žebra jsou uprostřed klenby spojena dvěma kulatými svorníky s motivy beránka a vinné révy. Na starý původ presbyteria ukazují tři velmi úzká gotická okna na jeho zadních stěnách. Každé okno je zaskleno dvěma vitrážemi. Jde o jedny z nejstarších malovaných oken z druhé poloviny 14. století. 

V roce 1889 zhotovil architekt Barvitius kopie těchto vitráží. Originály jsou dnes uloženy v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze.

Kolem čtvrecového pilíře podepírajícího věž kostela vedou točité schody na kruchtu, kde jsou umístěny varhany z roku 1886. Věž kostela je ukončena velkou bání s dvojitým Svatopetrským křížem.

Ve věži jsou dva zvony. Zvon z roku 1724 je zasvěcen sv. Donátu mučedníku. Menší zvon (umíráček) je z roku 1925.

Kolem kostela je ohradní zeď, pravděpodobně z období gotiky. Roku 1790 do ní byla vestavěna čtyřboká klasicistní márnice.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube