07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Třebotov, kostel sv. Martina

Program Noci kostelů 7. června 2024

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

WWW: http://www.trs-farnosti.cz

Adresa kostela: Pod Vsí

GPS: 49°58'19.416"N, 14°17'12.102"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Irena Zálešáková

Návaznost na dopravu:

bus 309, 313 - zastávka Třebotov

Z Prahy vlakem do stanice Praha Radotín. Zde přestup na autobus č. 309 nebo 313 do zastávky Třebotov. Odtud je kostel pár minut pěšky (pokračuje se po hlavní silnici a poté se zahne druhou ulicí doleva, která vede až ke kostelu). Nebo busem č.309 ze stanice metra Zličín (jezdí pouze v pracovní dny)

Historie kostela

Nejstarší zmínka o třebotovském kostele pochází z roku 1352 (kostel byl však pravděpodobně postaven již kolem roku 1300), tehdy již byl farním. Domněnky však praví, že zde stál již v roce  1000.  Měl velký význam pro široké okolí, protože Třebotov až do poloviny 19.století měl více obyvatel než Radotín. Významnější v této oblasti byla už jen Zbraslav.

Starý kostel však potřeboval časté opravy a díky nevkusným přístavbám, které vzhled kostela znehodnocovaly, bylo rozhodnuto  o stavbě nového kostela. Nový pseudorománský kostel byl posvěcen tehdejším farářem P.Kellnerem 17.11.1867 a později u příležitosti vizitace ještě 9.10.1875 kardinálem Bedřichem Schwarzenbergem. Ten zároveň uzavřel do oltáře ostatky svatých mučedníků Urbana, Kosmy a Krescentia. 

Hlavní oltář pochází z chrámu svatého Víta na Pražském hradě, kde byl postaven roku 1708 u prvního pilíře proti svatováclavské kapli. Byl zakoupen a darován kostelu P.Kellnerem. Na pěkné oltářní architektuře jsou rozestavěny ze dřeva řezané, pozlacené barokní sochy čtrnácti svatých pomocníků (sv.Jiljí, Eustach, Barbora, Kateřina, Martin, Jiří, Blažej, Barbora, Achác, Pantaleon, Diviš, Markéta, Vít,Kryštof, Cyriak, Erasmus,Bernard, Antonín)   Roku 1864 jej koupil třebotovský farář Kellner již pomýšleje na stavbu nového kostela. Uprostřed oltáře je obraz „Svatý Martin odsekává kus pláště, aby jej dal žebrákovi“, který pro třebotovský kostel namaloval plzeňský malíř Jan Herzog roku 1867. Zároveň s ním namaloval obraz Panny Marie Pomocné, umístěný do horního nástavku oltáře. V oltáři jsou uloženy vzácné a značné ostatky 22 světců! Kostel je zasvěcen svatému Martinovi a každoročně ve svátek tohoto světce se zde koná pouť. V kostele je jediný zvon – ke cti svatého Martina – z roku 1708 přenesený z původního kostela.

V roce 1994 byl kostel celkově zrekonstruován. V roce 2011 byla provedena oprava varhan a v roce 2012 byla ke kostelu postavena přístavba s vlastním záchodem a tekoucí vodou.

Farní kostel sv. Martina v Třebotově patří do II. pražského vikariátu. Duchovním správcem ex currendo je P. ICLic. Mgr. Bc. Timotej Maria Pavel Vácha, O. Praem. V kostele je sloužena mše svatá s nedělní platností pravidelně každou sobotu v 17 h. (zimní čas), resp. v 18 h. (letní čas) a každé  úterý v 17,30 hod.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube