10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Mělník-Pšovka, kostel sv. Vavřince

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 20:00
prohlídka kostela

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostmelnik.cz

Adresa kostela: Čertovská

GPS: 50°21'45.591"N, 14°28'2.520"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jacek Zyzak

 

 

Kostel sv. Vavřince v Mělníku-Pšovce byl založen roku 1268 při klášteře augustiniánů eremitů (poustevníků). Původní gotická stavba s oltářem, hlavní lodí a jednou nižší boční lodí na severní straně byla poničena za husitských válek. Po obnově kostela, někdy na přelomu 15. a 16. století, již nebyla boční loď obnovena. V čelní zdi presbytáře kostela bylo roku 1998 odkryto velké gotické okno z první výstavby kostela. Dnes osvětlují presbytář i loď barokní okna kasulového typu. Z ůvodního kláštera se v přízemí zachovaly dvě goticky sklenuté síně, z nichž jedna slouží jako sakristie. Klášter při kostele byl roku 1789 císařským dekretem zrušen a kostel se stal farním pro tehdy samostatnou obec Pšovka.

Kostel byl v roce 2002 poničen povodní. Poté následovala oprava, jež odkryla prvky z počátků jeho fungování. Postupně se restauroval interiér kostela. V roce 2017 ke kompletně zresturovala kazatelna se sv. Mikulášem, který stojí na obláčku a pod ním je hlavička padlého anděla /čerta/. V 2018 - 2020 se zrestauroval barokní boční oltář sv. Josefa, který byl kompletně rozebrán v době povodní a tak navráce zpět do interiéru kostela . V loňském roce  2021 se začalo zrestaurováním posledního oltáře a to sv. Jana Nepomuckého. Korpus oltáře již stojí v kostele. 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube