07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Kolín V, kostel sv. Víta

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 20:30 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostkolin.cz

Adresa kostela: U Kostelíčka

GPS: 50°1'51.506"N, 15°12'23.050"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Pavel Čambor

Původně gotický kostel z doby těsně po roce 1300, který je poprvé písemně doložen v roce 1352 jako farní kostel dnes zaniklé vsi Mnichovice, ze které na konci středověku vzniklo kolínské předměstí Zálabí. Stavebníkem kostela byl nejspíše sedlecký klášter, který osadu držel v předhusitském období.

Jednolodní obdélný kostel s pravoúhlým presbytářem, k němuž se na severu připojuje obdélná sakristie. Nad středem lodi je v koruně střechy sanktusník. Před západním průčelím stojí barokní hranolová věž. Stěny věže i lodi jsou zevně upraveny barokně, okna jsou půlkruhově sklenuta.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube