07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Svitavy-Lány, kaple sv. Anny

Program Noci kostelů 7. června 2024

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

WWW: http://farnost-svitavy.cz/

Adresa kostela: křižovatka ulic Svitavská a Údolní

GPS: 49°44'24.173"N, 16°28'42.928"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Zdeněk Pešina

Návaznost na dopravu:

Kaple sv. Anny se nachází v Lánech, na křižovatce ulic Svitavská a Údolní.

 

Kaple sv. Anny byla postavena ve třicátých letech 20. století.

Exteriér kaple byl v nedávné době (2012-14) opraven.

Kaple, jak je patrno z názvu, je zasvěcena svaté Anně, mamince Panny Marie, a tedy Ježíšově babičce. Svatá Anna se stala ochránkyní matek a manželství, šťastného porodu, patronkou horníků, mlynářů, truhlářů, tkalců, krejčích, provazníků, také čeledínů. Její ochranou se zaštítila i taková města, jakými jsou Lány (část Svitav), Florencie, Innsbruck, Neapol,  a celé země jako Bretaň nebo Quebec. Zbožní křesťané se k ní přicházeli modlit za déšť, proti bouřce, ale například i za nalezení ztracených předmětů.

Svátek svaté Anny je od dob papeže Řehoře XIII. slaven společně se svátkem svatého Jáchyma 26. července. K datu se váže pranostika: „Svatá Anna, chladna z rána“.

 

Mše svaté:
Bývají tradičně pouze v týdnu okolo 26. července.

 

Kontakt na kněze:
P.Václav Dolák - [email protected]

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube