02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Sokolnice, kaple Povýšení svatého Kříže

Program Noci kostelů 2. června 2023

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnosttelnice.cz/

Adresa kostela: Zámecká 57, 664 52 Sokolnice

GPS: 49°7'8.4"N, 16°43'35.4"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Hana Jahodová

Návaznost na dopravu:

Přímé spojení do Sokolnic je autobusovou linkou č. 40 (Brno-Úzká - Újezd u Brna), zastávka Sokolnice - Obecní úřad.

Další možností je vlakové spojení S2 (Brno - Křenovice), zastávka Sokolnice-Telnice.

Kaple Povýšení svatého kříže je součáství budovy sokolnického zámku.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 31.12.2017)

Ne
7:45 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
St
18:00 celý rok, každý týden

Kaple Povýšení svatého kříže v Sokolnicích

 Zámecká kaple v Sokolnicích byla zřízena už před rokem 1685. V roce 1690 byla obnovena a rozšířena.

 V polovině 18. století byla kaple přestavěna nákladem hraběte Leopolda Dietrichsteina v barokním slohu s bohatou freskovou výzdobou. Slavnostní svěcení proběhlo 13. září 1750.

 Kaple má tři oltáře: oltář Povýšení sv. Kříže, Matky Boží a oltář svatého Františka Xaverského.

 Nad vchodem se nachází vrchnostenské oratorium a nad sakristií chór. Zvenku má kaple známky gotického slohu, uvnitř je však zařízena barokně. Za povšimnutí stojí nástropní freskové malby od malíře Josefa Sterna. Od roku 1750 je kaple přístupna veřejnosti. V roce 1853 byla provedena výměna oken, roku 1903 byla kaple opravena nákladem hraběte Vladimíra Mitrovského. Dnešní vzhled získala po roce 1969, kdy se zavedla nová elektroinstalace, byla položena nová dlažba a zrestaurovány malby.

 V roce 1983 byly pořízeny nové lavice. V letech 1995 až 1997 byla provedena generální oprava oltářů a nástěnných maleb.

 Latinský nápis nad hlavním vchodem do kaple překladu znamená:

 „Kostel Povýšení svatého kříže Pána našeho Ježíše Krista, za vlády nejvyššího velekněze Benedikta XIV. a za panování nejvznešenějšího císaře Františka I. a nejvznešenější císařovny královny uherské i české Marie Terezie, vysvěcený 13. září (1750) od olomouckého biskupa Jana Karla Leopolda hraběte ze Scherffenbergu za účasti 2.000 biřmovanců, 4.000 zpovídajících se a přitom svěcených tří kněží a jednoho podjáhena, byl postaven a vybaven Leopoldem, hrabětem svaté Římské Říše z Dietrichsteina.“ (1750)

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube