24.05.19
NOC KOSTELŮ

Velehrad, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje

Program Noci kostelů 24. května 2019

18:00 - 19:00
Dětská mše svatá
liturgie s kytarovým doprovodem dětské scholy
19:00 - 19:10
Vystoupení velehradské scholy
19:15 - 20:15
Prohlídka pro děti
netradiční, zážitková prohlídka baziliky, s kostelní myškou Žofkou, která je určena pro rodiny s dětmi
20:30 - 20:45
Houslový kvartet "Vyorané vrtačky a růžová prasátka"
vystoupení žáků Zušky Uherské Hradiště
21:00 - 21:45
Komentovaná prohlídka baziliky
21:50 - 22:45
Varhany na vlastní oči
organizovaná prohlídka varhan
21:50 - 22:45
Komentář k sarkofágu Tomáše kardinála Špidlíka SJ
23:00 - 23:30
Varhanní koncert
v podání Marie Vojáčkové, který podtrhne posvátnou atmosféru baziliky a je nezapomenutelným zážitkem

Celovečerní program:

Prohlídka sakristie a kostelíku Cyrilka
V průběhu celé Noci kostelů, po mši svaté, bude otevřena sakristie baziliky, kde si můžete prohlédnout liturgické předměty, knihy, roucha atd. Otevřen bude také kostelík Zjevení Páně – Cyrilka od 20.00 h - 23.00h, s výstavou Volím si Sofii.
Promítání a tvoření v kapitulní síni
V prostorách kapitulní síně bude promítání o Tomáši kardinálu Špidlíkovi SJ. Po ukončení prohlídky pro děti, si mohou děti vytvořit v kapitulní síni upomínku k dětské prohlídce do 21,30 h

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostvelehrad.cz

GPS: 49°6'12.372"N, 17°23'43.771"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Eva Valentová

Velehrad je jedním z nejvýznamnějších poutních míst Moravy. Jeho historie se začala psát před více než 800 lety, kdy do údolí říčky Salašky přišlo prvních 12 cisterciáckých mnichů, aby nedaleko obce Veligrad (dnešní Staré Město) vybudovali svůj klášter. Právě na základě své polohy dostal klášter své jméno a stal se záhy nositelem mnohem starší duchovní tradice, která sahá až do 9. století, kdy na Moravu přišli slovanští věrozvěstové Konstantin a Metoděj. Význam poutního místa Velehrad tedy nespočívá v místním, nýbrž myšlenkovém vztahu k středisku apoštolské působnosti slovanských věrozvěstů. Proto býval v minulosti nazýván „moravským Betlémem.“ A tak již po staletí na Velehrad proudí tisíce poutníků, k nimž se v roce 1990 připojil také blahoslavený papež Jan Pavel II. Přicházíme sem, abychom se dotkli svých kořenů a to nejen duchovních, nýbrž zvnitřněným způsobem i národních. Velehrad je vnímán také jako prostor k dialogu mezi kulturami Východu a Západu.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
Srdcem poutního místa Velehrad je bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Původně pozdně románská stavba z první třetiny 13. století získala v důsledku válečných pohrom a zejména požáru v roce 1681 barokní podobu. V bohatě zdobené bazilice nacházíme několik spirituálních ohnisek, která by neměl žádný návštěvník tohoto posvátného prostoru minout: oltář, kolem kterého se setkávají křesťané při slavení liturgie, kaple Panny Marie Matky jednoty křesťanů s velehradským palladiem, hrob arcibiskupa Antonína Stojana v Královské kapli a nejnověji také nádhernými mozaikami zdobený sarkofág kardinála Tomáše Špidlíka SJ v presbytáři baziliky. Dále lze akcentovat sousoší sv. Cyrila a Metoděje na pravé straně od oltáře, které kanonizovalo vnímání podoby soluňských bratří v očích našich předků a obraz věrozvěstů od polského malíře Matejky darovaný pro baziliku v roce 1885.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube