28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Praha 4 - Záběhlice, kostel sv. Anežky České a sv. patronů českých

Program Noci kostelů 28. května 2021

17:00 - 17:30
Žehnání zvířátek
Sv. František podle legendy kázal zvěři, zvířata nazýval bratry a sestrami. A P. Bartoloměj Černý OFM bude žehnat domácím mazlíčkům, které ke kostelu přivedete. Z textů Sv. Františka čte Vladimír Kudla.
18:00 - 19:00
Mše svatá
19:00 - 19:45
Varhanní koncert Pavla Čížka
V rámci tohoto koncertu se rozezní nové varhany kostela sv. Anežky České. Zahraje "dvorní" varhaník a mecenáš varhan pan RNDr. Pavel Čížek.
20:00 - 20:30
Přednáška o varhanách
Povídání s promítáním – o stavbě varhan a o tom, co všechno nové varhany umějí. Po přednášce o varhanách zazní Korunovační fanfáry Jiřího Ignáce Linka.
21:30 - 22:15
Koncert Anny Kapsové, Ondřeje Dobišíka a Jana Hajiče
Hobojistka Anna Kapsová s doprovodem přátel.
22:30 - 22:50
Malý varhanní recitál
Varhaníci Lukáš Vorel a Marek Rajnoch, kteří jsou zároveň členy vokální skupiny 10men, představí posluchačům výběr z varhanní tvorby napříč epochami. Zaposlouchejte se do barevně zvukové rozmanitosti právě dostavěných varhan.
23:00 - 23:30
Vokální skupina 10men
Vystoupení mužské vokální skupiny 10men pod vedením uměleckého vedoucího Marka Rajnocha.
23:50 - 24:00
Závěrečná modlitba

Celovečerní program:

Rozhovor s knězem, modlitba
Po celou noc bude možnost rozhovoru nebo společné modlitby s bratry františkány, možnost zanechat prosbu,za kterou se budou lidé modlit v závěru večera.
Ve Spořilově kostel
Výstava o historii kostela: fotografie a doprovodné texty. Výstava je instalována ve věži kostela.

Informace o kostele

WWW: http://farnost-sporilov.cz/

Adresa kostela: Roztylské nám. 2500

GPS: 50°2'38.536"N, 14°28'44.719"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Klára Konvalinová

Návaznost na dopravu:

metro C - stanice Roztyly (dál cca 10 min. pěšky)

bus 138 - zastávka Roztylské náměstí (přímo před kostelem)

bus 118, 170 a 905 - zastávka Severozápadní

bus 135, 136, 170, 213 - zastávka Lešanská (dál cca 5 min pěšky)

 

Historie kostela

Antonín Podlaha, světící biskup pražský, kdysi utrousil, že by se na pražských předměstích mělo vystavět tolik kostelů, kolik bylo hvězd v koruně Bohorodičky, stojící na staro městském mariánském sloupu, strženém 3. listopadu 1918. Toho se chytil terciář a ministr pošt a  telegrafů František Nosek, který k tomuto účelu, spolu s velmistrem řádu křížovníků s červenou hvězdou Josefem Vlasákem, založil spolek "Dílo blahoslavené Anežky Přemyslovny". Spolek se soustředil na sběr finančních prostředků, pomocí kterých by bylo možno záměr realizovat. K výsledkům snahy "Díla" tak dnes  mimo jiných patří také kostel sv. Anežky Přemyslovny na Spořilově.

Z předložených návrhů byl vybrán funkcionalistický projekt třílodního chrámu, jehož autorem byla projekční kancelář Stanislav Režný. Návrh kostela je dílo ruského architekta emigranta Nikolaje Paškovského, který v Režného kanceláři tehdy pracoval.

Dne 28.10.1934 posvětil arcibiskup Kašpar základní kámen s datem 1934, který je dnes zazděn na levé stěně chrámové. Kostel byl vysvěcen 27. října 1935.

K úpravám kostela došlo v šedesátých letech minulého století po změně liturgie podle II. vatikánského koncilu. K těmto úpravám přizval tehdejší farář P. Cyril Kadlec architekta Mariana Farku, jehož návrh nejlépe odpovídal novým požadavkům. Starý oltář byl odstraněn, socha sv. Anežky z oltáře přenesena na konzolu na stěně meziokenního pilíře, dále byla odstraněna kazatelna a nově vydlážděn prostor kněžiště. Zvláštní pozornosti si pak zaslouží řešení kříže v ose kostela.

 

Popis kostela a mobiliář

Kostel je neorientovaný, střední loď je vysoká 9 m, boční lodě 5,60 m. Kostel je dlouhý 29,0 m a široký 18,2 m. Věž včetně kříže je vysoká přesně 28,0 m nad úrovní přízemí. Z ochozů věže (12,3 m nad úrovní přízemí) je výhled na celý Spořilov. Hodiny pocházejí od pražské firmy Heinz. V suterénu kostela je malý divadelní sál pro 100 osob v hledišti, katolická knihovna a klubovna skautů. Západní loď ze severní strany ukončuje křestní kaple s obrazem Madony, sv. Františka a apoštola Jana Evangelisty. Kostel ukončuje třiapůlmetrový kříž, ukotvený čtveřicí železobetonových trámů.

Varhany věnovali františkáni. Dřevěná socha sv. Anežky (1936) a mramorové kropenky (andělíček na kropence jsou od sochařky Karly Vobišové-Žákové. Dřevěné reliéfy na bočních oltářích pocházejí od Josefa Vítka (?). Kříž z lipového dřeva nad kropenkou, jesličky a soška Vzkříšení jsou dílem lidového řezbáře Jiříkovského z Kladna (jinak majitele kolotoče). Obraz v pozadí betléma maloval ostravský malíř Ferdiš Duša. Křížová cesta je od jáhna Karla Stádníka.

                                         Zdroj: http://www.prostor-ad.cz/pruvodce/praha/sporilov/kostel.htm

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube