28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Manětín-Luková, kostel sv. Jiří

Program Noci kostelů 28. května 2021

Informace o kostele

Kostel je dominantou obce ale i blízké krajiny, jeho nejstarší část - presbytář a sakristie pocházejí ze 14. století. Za husitských válek byl pobořten a v 16. století opraven. Po požáru v roce 1796 byl opraven a v letech 1854 - 58 směsí novorománského a gotického slohu přestavěn. Přestavba se týkala také věže, která získala štíhlou a elegantní střechu. Presbytář byl sklenut gotickou křížovou klenbou, loď kostela je plochostropá. Sakristie má gotickou klenbu. Pod zničenou novorománskou fasádou je zachováno barokní řešení. Vybavení kostela je novorománské.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube